Kanslia

Kanslia

Kanslia palvelee opiskelijoita mm. opintotuki, koulumatkatuki sekä muissa yleisissä lomake ja kaavakeasioissa. Oppilaskaappeja saa lainata panttia vastaan kansliasta.

Oppilaitossihteeri Jenni Forssen

p (019) 459 2470, jenni.forssen@hyvinkaa.fi

                                           

Opintojen ohjaus

 

Opinto-ohjaaja Sami Kaitero,

puh 040-4817272, sami.kaitero@hyvinkaa.fi.

 

Opintojen ohjauksella tarkoitetaan lukiossa opiskelijan opintosuunnittelun opastusta ja koulunkäynnin yleistä tukea. Opintojen ohjauksesta vastaa lukiossa opinto-ohjaaja. Eri oppiaineiden sisältöihin ja opetukseen ohjausta antavat myös aineenopettajat. Erityisiin opetusjärjestelyihin ja ylioppilaskirjoituksiin ohjaa rehtori.

 

Opintojen ohjauksen laajuus on koko lukioaikana opiskelijalle yksi kurssi. Kurssi on jaettu eri vuosille niin, että ensimmäisenä vuotena ohjauksen tavoitteena on orientoida uutta lukiolaista lukio-opintoihin, toisena vuotena tutustua eri jatko-opiskeluvaihtoehtoihin ja kolmantena opintovuotena valmistaa jatko-opintohakuihin.

 

Opintojen ohjausta annetaan myös henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan vastaanotolla. Opinto-ohjaaja on koululla tavoitettavissa päivittäin. Opinto-ohjaajalla on oma huone koulun kolmannessa kerroksessa. Huoneen ovella on varauslista, josta opiskelija voi varata itselleen henkilökohtaisen tapaamisajan. Yhteiskoulun lukiossa opinto-ohjausta antavat myös rehtori sekä apulaisrehtori.

 

Jatko-opintoja ajatellen tärkeimmät tietolähteet ovat nykyisin sähköisessä muodossa.  Opinto-ohjauksen sivuilta löydät linkit tärkeimmille sivustoille aina hakuaikoina. Opinto-ohjaajan kautta voi myös hakeutua ammatinvalinnanohjaukseen, jota järjestetään Hyvinkään työvoimatoimistossa. Työvoimatoimistossa on ammatinvalinnanohjauksen lisäksi tietopalvelu, josta saa tietoja opintoihin ja urasuunnitelmiin liittyvissä asioissa. Lisäksi työvoimatoimisto palvelee välittämällä kesätyöpaikkoja sekä kansainvälisiä harjoittelupaikkoja.

Päivitetty 27.10.2020