Kymppiluokka

Hakeminen Hyvinkään kymppiluokalle: Hakuaika 10-luokalle on 19.5.-21.7.2020. Hakuaika päättyy 21.7.2020 klo 15.00.
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi
HAKIJALLA ON OLTAVA PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS LUKUVUODELTA 2019 TAI 2020!

Hyvinkään yhteiskoulun lukio ja lukion aikuislinja yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 Hyvinkään Sveitsin lukion kanssa ja uusi Hyvinkään lukio aloittaa toimintansa.
Toiminta jatkuu 1.8. kahdessa toimipisteessä Sveitsissä ja Yhteiskoululla kunnes kevään 2020 aikana siirrymme uuteen rakennukseen Kipinään.
Myös 10-luokan toiminta jatkuu Yhteiskoululla kunnes siirrymme Kipinään.
Muutoksen vuoksi koulun kotisivut päivittyvät. HYK:n toimipisteen sivut säilyvät vielä jonkin aikaa, mutta jo nyt ajantasaisin tieto 10-luokan toiminnasta löytyy uusilta sivuilta täältä

Lisäopetus eli kymppiluokka on peruskoulun opetuksen syventämistä ja täydentämistä. Lisäopetukseen hakevalla opiskelijalla tulee olla yleisopetuksen tavoitteiden mukainen perusopetuksen päättötodistus vuodelta 2019 tai 2020. Opetusta annetaan vähintään 1100 tuntia, johon kuuluu pakollisina oppiaineina äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, ruotsia, fysiikkaa, kemiaa sekä kolmea reaaliainetta opiskelijan valintojen mukaan. Opintosuunnittelu ja elämänhallinta ovat myös pakollisia opintojaksoja. Opiskelija voi lisäksi omien tavoitteidensa mukaan opiskella taito- ja taideaineita lukion ryhmissä.

Varsinaisen opetuksen lisäksi lisäopetukseen sisältyy työelämään tutustumista sekä koulutuskokeilu ja tutustumisjaksoja toisella asteella. Tämä jakso suunnitellaan opiskelijan tavoitteiden mukaisesti sellaiselle alalle, jolle opiskelija voisi lisäopetuksen jälkeen pyrkiä. Lisäopetus järjestetään Hyvinkään yhteiskoulun aikuislinjalla, mutta tapahtuu päiväaikaan. Lisäopetusryhmää ohjaa oma opettaja, jonka lisäksi osaa pakollisista oppiaineista opettavat lukion aineenopettajat. Luokan vastuuopettaja ja rehtori huolehtivat myös jatko-opinto-ohjauksesta ja yhteishausta.

Lisäopetuksen keskeinen tavoite on korottaa peruskoulun päättöarvosanoja, parantaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä yhteishaussa haluamaansa opiskelupaikkaan.

Lisäopetus on perusopetuksen lainsäädännön alaista opetusta, joten opiskelija saa käyttöönsä oppikirjat ilmaiseksi ja hyvinkääläiset kuljetusoppilaat ovat oikeutettuja koulukyytiin. Oppilaat myös säilyttävät peruskoulun päättävillä olevan 6 pisteen yhteishakuedun ammatilliseen koulutukseen.

Lisätietoja:

vastuuopettaja: Jukka Lappalainen, p. 040 523 1226, 
jukka.lappalainenatedu.hyvinkaa.fi

rehtori: Kirsi Silvennoinen, p. 040 530 1081, 
kirsi.silvennoinenathyvinkaa.fi

Päivitetty 22.11.2020