Kuvataidelinja

1. Piirustus

Piirretään sekä annettuja että omia aiheita eri tekniikoin ja materiaalein sekä niiden yhdistelmin mm. lyijykynällä, hiilellä, pastelliliiduilla ja tussilla. Tavoitteena ylläpitää ja kehittää piirustustaitoa osana omia ilmaisullisia valmiuksia. Arviointi edellyttää läsnäoloa tunneilla ja tehtävien tekemistä. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

2. Kuvanveisto
Kurssilla perehdytään kolmiulotteisen ilmaisun perusteisiin: massaan, tilaan ja struktuuriin. Tutustumme kuvanveiston materiaaleihin ja työvälineisiin sekä niiden käyttöön. Valmistamme kolmiulotteisia teoksia mm. savesta, kipsistä, paperista sekä muista soveltuvista materiaaleista. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

3. Valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely
Kurssilla perehdytään valokuvailmaisun keinoihin mm. digitaalisen järjestelmäkameran toimintaperiaatteisiin luovan valokuvaamisen näkökulmasta. Valokuvataiteen historian, nykyvalokuvan ja median kuvien tarkastelu on tukena opiskelijan oman valokuvailmaisun kehittymiselle. Kuvankäsittelyohjelman hallitsemisessa pyritään ammattimaiseen osaamiseen. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

4. Taidegrafiikka
Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan menetelmiin ja työvaiheisiin mm. syvä- ja kohopainoon. Kurssilla valmistetaan viivasyövytysmenetelmällä kuparilaatta joka on n. 10 x 15 cm. Laatasta otetaan muutama vedos.
Jos oppilaalla on tarvetta ja aikaa riittää vedoksia voi toki ottaa vaikka kokonaisen sarjan. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

5. Maalaus ja värioppi
Maalausta akvarelli-, akryyli- ja öljyvärein sekä kokeilevin sekatekniikoin. Siveltimen ja muiden välineiden mahdollisuudet oman maalauksellisen käsialan löytämisessä. Väriopin ja sommittelun teoriaa sekä niiden soveltamista omaan kuvalliseen ilmaisuun. Maalaustaiteen historia ja nykyilmiöt oman kuvallisen ilmaisun tukena. Taidemuseo- ja taiteilijoiden ateljeevierailuja. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

6. Taidehistoria
a) Eurooppalaisen kuvataiteen historia ja ajankohtainen taide
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja tentti.
b) Suomalaisen kuvataiteen historia ja nykytaiteen ilmiöitä
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja tentti.

Päivitetty 5.12.2016 Tulosta