Hyvinge samskola

Hyvinkään yhteiskoulu, Hyvinge samskola, grundades på hösten 1918 i ett Finland som just blivit självständigt. Den fungerade först som mellanskola (realskola). Gymnasiet grundades år 1937 och de första 12 studenterna fick sin mössa på våren 1940 utan studentskrivningar på grund av vinterkriget. Den äldsta delen av det nuvarande skolhuset blev färdigt till julen 1956. Ett par år senare kunde flygelbyggnaden tas i bruk. Där finns utrymmen för musik, hantverk och konst. Senare har huvudbyggnaden renoverats. Det har byggts till exempel två ADB-klasser, en inlärningsstudio samt laboratorieutrymmen.

Historiakuva Hyvinkään yhteiskoulusta

Päivitetty 10.2.2020