Raakaveden laatu ja käsittely Hyvinkäällä

RAAKAVESI

Hyvinkään Veden tärkeä tavoite on hyvän ja terveellisen juomaveden toimittaminen asiakkailleen. Hyvinkäällä vesilaitoksen jakama vesi on joko pohjavettä tai Päijännetunnelin kautta johdettua ja harjun läpi suodatettua tekopohjavettä. Vedenottamoita alueella on neljä: Hyvinkäänkylän, Sveitsin ja Erkylän pohjavedenottamot sekä Hikiällä sijaitseva Hyvinkään tekopohjavesilaitos. Erkylän vedenottamo toimii varavedenottamona eikä sitä tällä hetkellä käytetä. Tekopohjaveden osuus koko kaupungin vedentarpeesta on nykyisellään noin kolmasosa.

POHJAVESI

Pohjavesi on talousvetenä monessa suhteessa parempi vaihtoehto kuin pintavesi. Se on ympäri vuoden kylmää ( 5 °C - 7 °C) ja hyvänmakuista. Vedenlaatu pysyy melko tasaisena, joten raakavettä on helppoa käsitellä, eikä kemikaliointia talousveden valmistuksessa juuri tarvita. Myös mikrobiologiselta laadultaan pohjavesi on turvallisempaa käyttää kuin pintavesi. 

VEDEN KÄSITTELY

Veden happamuutta kuvaa pH-luku. Pohjavesi on luonnostaan yleensä hapanta ja sisältää vapaata hiilihappoa (puhutaan aggressiivisesta vedestä). Hyvinkäälläkin raakavettä käsitellään happamuuden takia alkaloimalla sitä kalkkirouheella. Tämän seurauksena veden pH-luku kohoaa ja vapaa hiilihappo poistuu vedestä. Veden pH pyritään kohottamaan niin, ettei se olisi putkistojen ja vesikalusteiden suhteen syövyttävää. Hyvinkäällä verkostoveden pH vaihtelee 7,6 ja 8,5 välillä niin, että se on yleensä luokkaa pH 8,1 - 8,2.

Vettä käsitellään myös vedenottamoiden lähtevää vettä klooraamalla. Puhtaan pohjaveden vähäisellä kloorauksella halutaan varmistaa talousveden hyvä mikrobiologinen laatu kaikissa olosuhteissa ja toisaalta pitää yllä mahdollisuutta kohottaa kloorausastetta tarpeen vaatiessa.

Klooraus tapahtuu hypokloriittiliuosta syöttämällä. Jäännösklooripitoisuus verkostovedessä on kuitenkin varsin matala, luokkaa 0,1 mg/l vapaata klooria. Kun kloorataan pohjavettä, jossa orgaanista ainesta ei juuri ole, ei myöskään kloorauksen haitallisia sivutuotteita pääse syntymään. 

Esim. runsasvetisinä aikoina, kuten lumen sulamisvesien vaikutuksen yhteydessä, verkostoveden klooraustasoa saatetaan nostaa. Näin halutaan varmistua siitä, ettei nopeasti sulavien vesien tai tulvan myötä nousevien vesipintojen takia raakaveteen mahdollisesti joutuneet bakteerit leviä talousveden mukana. Tällaisissa tilanteissa kuluttaja voi havaita kloorin hajua vedessä tyypilliseen tilanteeseen verrattuna.

Hyvinkäänkylän, Hikiän ja Sveitsin vedenottamoilla on lisäksi käytössä UV-desinfiointi

Päivitetty 18.6.2019
piirroskuva vesipisarasta

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11*


Laskutus:
ma-pe 9-15

Sähköposti:
vesihuolto@hyvinkaa.fi
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

        

Laskutus: 040 832 5353

 

 

 

 

VESILAITOS,
Muut palvelut

Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää
Avoinna:
ma-to 7-16, pe 7-14.30

   

   
Opastekartta

Tietosuoja