Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä

Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan

  • viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta
  • kuivatus- ja jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistamisesta viranomaisten vaatimaan tasoon
  • kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen laitossuunnittelusta
  • vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidosta
  • yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittämisestä
  • muista vesi- ja viemärilaitoksen asennustöistä
Päivitetty 10.6.2019