Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Selvitys kiinteistön vesihuollosta sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta tehdään Lupapisteessä.

Pätevä KVV-suunnittelija täyttää lomakkeen kiinteistön vesihuollosta sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta. Hän laatii jätevesisuunnitelman ympäristöministeriön asetuksen 157/2017 mukaisesti huomioiden liitteet ja  SRakMK:n  määräykset sekä kaikki ympäristönsuojelumääräykset.

Pätevä suunnittelija tilaa ajan suunnitelman esittelyyn ja tontilla käyntiin. Hyvinkään kaupungin rakennusvalvonta tekee arvioinnin ympäristöluvan tarpeesta. Mikäli jätevesien käsittely ja johtaminen eivät edellytä ympäristölupaa, antaa rakennusvalvonta asiasta lausunnon, joka postitetaan hakijalle.

Selvityksessä tulee olla aina mukana lomakkeessa mainitut pakolliset liitteet. Mikäli maaperäkäsittelylaitteistoja ei ole tarkoitus rakentaa, ei niitä koskevia selvityksiä tarvita.

Mikäli kiinteistöllä on olemassa aiemmin myönnetty jätevesienjohtamislupa, tulee siitä liittää kopio tähän selvitykseen.

Selvityksen käsittely edellyttää lomakkeessa esitettyjen liitteiden lisäksi muita rakennus- tai toimenpideluvassa tarvittavia rakennus- tai toimenpidelupa papereita.

Selvitys olisi perusteltua tehdä jo ennen ko. rakennushankkeen lopullista LVIS-suunnitelman laadintaa, jotta mahdollisesti annettavat määräykset voitaisiin ottaa huomioon lopullisessa rakennussuunnittelussa.

Lisätietoja, ohjeita, yms.

Ympäristöministeriön sivuilta (www.ymparisto.fi) löytyy kattavasti tietoa jätevesiasetuksesta ja testatuista jätevesijärjestelmistä sekä niiden testitulokset. Rakennusvalvonnasta on saatavissa alkuun tietoa jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevissa asioissa. Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavissa ympäristöministeriön asetuksesta 157/2017 liitteineen ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä sekä alan julkaisuista.

Lisätietoja jätevesiasioista antaa LVI-insinööri Juhani Taajoranta p. 040 357 1330

Päivitetty 10.6.2019