Usein kysyttyä

VEDEN KOVUUS

Hyvinkään talousveden kovuus vaihtelee noin 0,5 mmol/l – 1,0 mmol/l (saksalaisen asteikon mukaan 2,8 – 5,6 ºdH). Vesi on siis pääsääntöisesti pehmeätä, eikä erillisiä aineita astianpesukoneissa veden pehmennykseen tarvita, ellei laitevalmistaja suosittele toisin (huom. myös pyykinpesuaineen annostelu pehmeään veteen on vähäisempää).

pH

Hyvinkään vedenottamoiden vettä käsitellään happamuuden (pH) säätämiseksi alkaloimalla sitä kalkilla. pH pyritään kohottamaan niin, ettei se syövyttäisi putkistoja ja vesikalusteita. Hyvinkäällä talousveden pH vaihtelee yleensä 7,5 ja 8,6 välillä.

KLOORI

Puhtaan pohjaveden vähäisellä kloorauksella varmistetaan talousveden hyvä mikrobiologinen laatu kaikissa olosuhteissa. Klooripitoisuus talousvedessä Hyvinkäällä on matala, luokkaa 0,1 mg/l vapaata klooria. Runsasvetisinä aikoina klooraustasoa nostetaan, koska nopeasti sulavien vesien tai tulvan myötä nousevien vesipintojen vuoksi voi raakaveteen päästä bakteereita. Tällöin vedessä voi havaita kloorin hajua.

FLUORIDI

Hyvinkään talousveden fluoridipitoisuus verkostovedessä on matala. Fluoridin pitoisuus on korkeimmillaan luokkaa 0,25 mg/l. Tämä huomioidaan lapsille fluoritabletteja suositeltaessa. Laatuvaatimus talousveden fluoridipitoisuudelle on alle 1,5 mg/l.

 

Kuinka paljon vettä käyttää yksi henkilö / vrk?

Talousveden kulutus Hyvinkäällä on keskimäärin 120-130 litraa/asukas/vrk.

Mikä on vesimittarin virhemarginaali?

Vesimittari mittaa oikein, jos tarkistuksessa todettu virhe on pienempi kuin ± 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen.

Kuinka liittymismaksujen kerrosala lasketaan?

Kokonaiskerrosalaan lasketaan kaikki tontilla olevat rakennusvalvonnassa rakennuksiksi luokitellut rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipisteitä tai minkä tyyppisiä rakennukset muuten ovat.

Laskutetaanko laajennuksesta liittymismaksu?

Pientalojen (omakotitalo/paritalo) laajennuksesta laskutetaan lisäliittymismaksu, jos kiinteistön kerrosala laajennuksen jälkeen siirtyy ylempään maksuluokkaan. Lisäliittymismaksua laskutetaan maksuluokkien maksujen erotuksen määrä.

Muilla kiinteistöillä laskutetaan lisäliittymismaksu, jos kerrosalan muutos on yli 10 % (kiinteistötyypin mukainen liittymismaksu).

Mitä vuotovesi maksaa?

Vuotomäärä vuositasolla yllättää monet vesilaskun maksajat.

Huomaamattoman wc-pöntön vuodon (ns. tihkutusvuoto) tarkistaminen käy esim. laittamalla wc-pöntön sisäreunoille wc-paperia, mikäli paperi kastuu, wc-pönttö vuotaa hiljalleen.

Mitä vuotovesi maksaa vuodessa? (kuva) 

Päivitetty 10.6.2019