Asiakastyytyväisyystutkimus 2018

Tutustu tutkimuksen tuloksiin. 

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2018

Hyvinkään Veden asiakastyytyväisyystutkimus tilattiin Servitium Oy:ltä ja toteutettiin ensi kertaa online-kyselynä aikavälillä 22.5 – 4.6.2018. Tutkimuksen sähköpostikutsun saaneista 2577 asiakkaasta 790 vastasi kyselyyn ja vastausaktiivisuus oli 30,7 %. Aiempina vuosina tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluna. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 200 asiakasta.

Tutkimus jakaantui kolmeen pääluokkaan, jotka olivat

  • Vesijohtoveden laatutekijät
  • Palvelun laatu ja imagotekijät
  • Veden jakelu ja viemäröinti

Kukin pääluokka koostui 6 – 12 kysymyksestä. Vastaajat arvioivat kysymyksiä kouluarvosana-asteikolla 4 – 10.

Tutkimuksen yhteenveto

Kuva tutkimuksen yhteenvdosssta
 
Asiakaskyselyn mukaan hyvinkääläiset ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä veden laatuun (9,26) ja veden jakeluun ja viemäröintiin (9,22). Palvelun ja laatu ja imagotekijät saivat kokonaisarvosanaksi 8,65.

Kyselyssä pyydettiin myös asiakkailta kehitysideoita. Suurin osa ideoista koski verkostomme kuntoa. Verkostojen saneerauksia/ kunnostuksia toivottiin jatkettavan tai jopa lisättävän. Vesihuoltopalveluiden hintaa pidettiin monessa palautteessa kalliina ja harmitusta aiheutti mm. se, että kasteluvedestä joutuu maksamaan jätevesimaksun.  Viestintää ja erilaisia neuvontapalveluja kaivattiin lisää. Kiinteistöjen omien putkien tarkastuksia ja etäluettavia vesimittareita toivottiin jonkin verran.

Saneerauksia tullaan jatkamaan ja ne pyritään kohdistamaan niin, että vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Vesihuoltopalveluiden hintakehitys pyritään pitämään maltillisena, mutta kasteluvedestä joutuu maksamaan jatkossakin jätevesimaksun. Viestinnässä seurataan ajan trendejä mahdollisuuksien mukaan ja sitä uudistetaan tarve edellä.

Vertailu vuosina 2014 – 2018

Kuva vertailusta vuosina 2014-2018

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asiakastyytyväisyys on noussut viimeisen neljän vuoden aikana. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä. Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja parantaminen on jatkuva prosessi. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä, jotta voimme ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja toiveet ja kehittää ja muokata sen pohjalta palveluitamme vastaamaan niitä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

 

Päivitetty 23.8.2018 Tulosta

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11*


Laskutus:
ma-pe 9-15

Sähköposti:
vesihuolto@hyvinkaa.fi
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

        

Laskutus:
040 155 4234
040 155 4233
040 721 6448

 

Liittymislaskutus:
040 721 6448

Työlaskutus:
040 721 6448

 

 

 

VESILAITOS,
Muut palvelut

Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää
Avoinna:
ma-to 7-16, pe 7-14.30

   

   

Opastekartta

Tietosuoja