H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Taidelabrassa sukelletaan taiteeseen tekemisen ja kokeilemisen kautta

Hyvinkään taidemuseo uudistuu

Hyvinkään taidemuseossa avattiin kesäkuussa 2019 Taidelabra, täysin uudistettu toiminnallinen näyttelytila. Taidelabra on osa taidemuseon uudistyötä, joka tähtää museon palvelujen, näyttelyohjelman ja museon profiilin kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Taidelabran suunnittelu käynnistettiin elokuussa 2018 Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksen avulla. Suunnittelutyö kytkettiin myös kiinteäksi osaksi Hyvinkään museopalveluiden Museovisio-hanketta, joka sai Suomen Kulttuurirahastolta suunnitteluvaiheen rahoitusta.

Hyvinkään taidemuseon kokoelmanäyttelytila uudistuu

Koe, kokeile ja oivalla! – Tavoitteet museokasvatuksessa

Taidelabra on kokeileva, kokonaisvaltainen, kokemuksellinen ja toiminnallinen näyttelytila. Taidelabra luo museopedagogiikan ja taidekasvatuksen lähtökohdista uudenlaisia lähestymistapoja taiteen katsomiseen, kokemiseen ja ymmärtämiseen. Oman tekemisen ja kokeilemisen kautta avautuu uusia näkymiä taidehistoriaan, kulttuuriperintöön ja siihen, mitä kaikkea museotyö voi olla. Lisäksi Taidelabra nostaa esiin taiteeseen, taiteilijoihin ja taiteen tekemiseen liittyviä taustoja sekä madaltaa kynnystä astua museoon.

Kokoelmanäyttely oppimisympäristönä

Taidelabra on sekä kokoelmanäyttely että oppimisympäristö samassa tilassa. Taidelabrassa hyödynnetään "perinteisten" moniaististen keinojen lisäksi myös uutta tekniikkaa ja digitaalisia sovelluksia. Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisia puhutellaan uusien näkökulmien kautta.

Taidelabrassa esillä olevat teokset ovat osa Hyvinkään taidemuseon kokoelmia. Kokoelmiin kuuluu noin 2600 teosta. Kokoelmassa on muun muassa Yrjö Saarisen ja Helene Schjerfbeckin sekä lukuisten muiden hyvinkääläisten taiteilijoiden töitä eri aikakausilta aina nykypäivään saakka.

Helene Schjerfbeck: Asemapäällikön tytär, 1918-1923
Helene Schjerfbeck: Asemapäällikön tytär, 1918-1923

Yhdessä – osallistaminen ja yhteistyö

Osallistaminen ja yhteistyö erilaisten sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden välillä on hankkeen kulmakiviä. Yhteistyötä on tehty ideoinnin ja suunnittelun osalta niin museoiden asiantuntijoiden kuin eri-ikäisten ja erilaisten käyttäjä- ja asiakasryhmienkin kanssa. Taidelabran toiminnallisia osuuksia testataan myös käyttäjäraatien tapaamisissa. Kokemusasiantuntijat ja raadit muodostuvat eri-ikäisistä lapsista, nuorista ja aikuisista museokävijöistä. Myös erityisryhmät ja saavutettavuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Hyvinkään taidemuseon kokoelmanäyttelytilan suunnittelua

Mukana yhteistyössä ovat myös mm. Aalto-yliopiston taidekasvatuksen osasto, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu sekä Kulttuuria kaikille -palvelu, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Päivitetty 3.9.2019