H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

TAIDEMUSEO UUDISTUU

Kulttuuripolkuryhmä vierailulla Hyvinkään taidemuseossa

Hyvinkään taidemuseo on syksyn 2018 aikana aloittanut pitkän tähtäimen kehitystyön, joka keskittyy museon palvelujen, näyttelyohjelman ja museon profiilin uudistamiseen. Museon mittavien kokoelmien uusia esittämistapoja ja museotilojen tehokkaampaa käyttöä on pohdittu työpajoissa ja keskusteluissa museon henkilökunnan, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja käyttäjäraatien voimin.

Muutosprosessissa museon moniammatillinen henkilökunta ideoi yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja erilaisten yleisöryhmien kanssa museon kokonaisvaltaista uudistusta. Muutosprosessin asiantuntijana toimii Finnish Art Agencyn konsultoiva neuvonantaja Laura Köönikkä. 

Tähtäimessä selkeä profiloituminen 

Hyvinkään taidemuseo on rakennettu kaupungin keskustaan 1981 avattuun Jussintorin liike- ja taidekeskukseen. Vuosikymmenien aikana tiloja on muuteltu museon käyttötarpeen mukaan. Hyvinkään taidemuseon tavoitteena on tilojen toimintojen ja visuaalisen ilmeen muutos niin, että museon kokoelmat ja yleisötyö nostetaan entistä selkeämmin esille. Samalla panostetaan tilojen viihtyisyyteen. Uuden museokonseptin suunnittelu etenee käytännön toteutukseen vuosien 20192020 aikana. Museo tavoittelee muun muassa kävijämäärien selkeää nostamista, tunnettuuden edistämistä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Miksi uudistua?

Hyvinkään taidemuseon johtaja Ville-Matti Rautjoki pitää uudistumista välttämättömänä: "Taidemuseon nykyinen toiminta, omat havainnot ja asiakaspalaute ovat osoittaneet, että selkeälle profiloitumiselle taidemuseoiden kirjavalla kentällä on tarvetta. Jatkossa haluamme tarjota yleisölle näyttelyitä, jotka puhuttavat ihmisiä ja joista teosten tekijät haluavat puhua. Taidekasvatusnäkökulma ja taiteen sisältöjen monipuolinen avaaminen tuodaan huomattavasti entistä näkyvämmin mukaan toimintaan."

Kehitystyön ensimmäisistä hedelmistä nauttitaan kesäkuun 2019 alussa, jolloin täysin uudenlainen toiminnallinen kokoelmanäyttelytila Taidelabra avautuu. Ideoita kokonaisuuden suunnitteluun on haettu kevään ja syksyn aikana kotimaisista ja ulkomaisista museoista ja tiedekeskuksista.

Lue lisää Taidelabrasta >>

Päivitetty 31.3.2020