H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

KOULUT JA PÄIVÄKODIT

Hyvinkään taidemuseo toivottaa kaikki päiväkotilaiset, koululaiset, opiskelijat ja opettajat tervetulleiksi museon näyttelyihin ja työpajoihin. Taidemuseon vaihtuvia näyttelyitä ja kokemuksellisessa Taidelabra-näyttetilassa esillä olevia peruskokoelmia voi hyödyntää monella tapaa ja museokäynti voidaan suunnitella tukemaan eri ilmiöitä ja oppimiskokonaisuuksia.

Koulu- ja päiväkotiryhmät voivat vierailla myös aamuisin ennen museon aukeamista. 

Omatoimiryhmät

Ilman opastusta koululaisryhmille ja päiväkotiryhmille ohjaajineen on vapaa pääsy museoon. Myös pelkkä opettajan johdolla tehtävä museokäynti on ilmoitettava museolle etukäteen ja opettajan pitää olla paikalla koko museokäynnin ajan.

Opastukset ja työpajat

Näyttelyihin on mahdollista tilata opastettu kierros, joka kestää 45 minuuttia ja maksaa 15 €. Ryhmä voi halutessaan jäädä piirtämään tai tekemään tehtäviä museoon näyttelyyn tutustumisen jälkeen. Piirustusalustoja voi pyytää lippukassalta. Koululuokille ja päiväkotiryhmille on mahdollista tilata myös maksullinen työpajakäynti. Työpajan ohjelma koostuu näyttelyyn tutustumisesta ja ohjatusta työpajatyöskentelystä.

Opastus- ja työpajavaraukset on tehtävä hyvissä ajoin etukäteen taidemuseon lippukassalle p. 040 480 1644.

Vinkkejä museovierailuun

Suosittelemme, että opettaja tutustuu aina etukäteen näyttelyihin ennen museokäyntiä. Käyntiä kannattaakin valmistella etukäteen ja miettiä mitä siltä haluaa. Oppilaille on hyvä kertoa taustatietoja taidemuseosta ja näyttelystä sekä tehdä mahdollisesti ennakkotehtäviä. Valmistautumiseen saatte lisätietoja taidemuseolta ja nettisivuilta.

Reput ja päällysvaatteet jätetään naulakkoon museon aulaan, jossa on myös lukollisia säilytyslokeroita.


Opettaja on vastuussa oppilaistaan koko vierailun ajan ja liikkuu ryhmänsä mukana. Pääsääntö on, että teoksiin ei saa koskea. Henkilökunta auttaa ja neuvoo mielellään niin etukäteen kuin vierailun aikanakin.


Taidelabra

Taidelabra on näyttelytila, oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely samojen seinien sisällä. Taidelabrassa voi ihmetellä, oivaltaa, hämmästyä, jopa hämmentyä. Taidelabrassa pääsee tekemään ja kokeilemaan, taiteen äärellä hiljentymistä ja syventymistä unohtamatta. Kokemiseen, aistimiseen ja toisin näkemiseen houkuttelevat toiminnalliset pisteet ja taidekasvatukselliset ratkaisut tarjoavat tuoreita näkökulmia taiteen kokemiseen ja kokoelman teoksiin.


Taidelabran viisi erilaista huonetilaa ja tunnelmaa avaavat taidetta ja taiteen kysymyksiä moneen – myös moniaistiseen – suuntaan. Taidelabrassa taidekasvatus tai toiminnalliset osuudet eivät välttämättä ole erotettavissa näyttelyarkkitehtuurista tai näyttelyn ripustuksesta. Osa sisällöistä on hienovaraisia, osa äänekkäämpiä ja osa vihjaa itsestään tilassa ja tilallisesti. Tila tarjoaa, mutta ei tyrkytä, moniaistisia ja oivallukseen mahdollistavia elämyksiä.


Kaksi lasta seisovat värikkäässä näyttelytilassa, Taidelabrassa. Toisella on kädessään kaukoputkimainen esine.
Kuva: Teemu Heikkilä.

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on hyvinkääläisten kulttuurilaitosten ja perusopetuksen yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki esi- ja peruskoululaiset paikalliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan. Kulttuuripolulla on monia tavoitteita, joista yksi on kulttuurin tasa-arvoinen tarjonta kaikille peruskoululaisille.  

Kulttuuripolun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta taiteesta ja sen eri ilmiöistä. Taiteen katsomisen avulla voidaan lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja kehittää itsetuntemusta sekä luoda oppimisen aihesisältöjen monikerroksisuutta. Aitoihin teoksiin tutustuminen on myös merkittävä osa opetuksen elämyksellisyyden vaatimusta. Taiteeseen tutustuminen luo opetussuunnitelman mukaista perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle.

Taidemuseo tarjoaa kulttuuripolkulaisille opastuksen museon ajankohtaisiin näyttelyihin ja mahdollisuuden päästä itse kokeilemaan taiteen tekemistä aiheen mukaisesti suunnitellussa, ohjatussa työpajassa.

Tutustu tarkemmin Kulttuuripolkuun.

Tässä kuvassa koululaiset istuvat Taidemuseossa.

Päivitetty 6.2.2023