H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

KOULUILLE JA OPPILAITOKSILLE


Taidelabra − Näe, koe, kokeile!

 

Taidelabra on näyttelytila, oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely samojen seinien sisällä.
Taidelabrassa voi ihmetellä, oivaltaa, hämmästyä, jopa hämmentyä. Taidelabrassa pääsee
tekemään ja kokeilemaan, taiteen äärellä hiljentymistä ja syventymistä unohtamatta.
Kokemiseen, aistimiseen ja toisin näkemiseen houkuttelevat toiminnalliset pisteet ja
taidekasvatukselliset ratkaisut tarjoavat tuoreita näkökulmia taiteen kokemiseen ja
kokoelman teoksiin.

Taidelabran viisi erilaista huonetilaa ja tunnelmaa avaavat taidetta ja taiteen kysymyksiä
moneen – myös moniaistiseen – suuntaan. Taidelabrassa taidekasvatus tai toiminnalliset
osuudet eivät välttämättä ole erotettavissa näyttelyarkkitehtuurista tai näyttelyn ripustuksesta.
Osa sisällöistä on hienovaraisia, osa äänekkäämpiä ja osa vihjaa itsestään tilassa ja tilallisesti.
Tila tarjoaa, mutta ei tyrkytä, moniaistisia ja oivallukseen mahdollistavia elämyksiä.

Lisää tietoa Taidelabrasta löytyy linkistä ladattavasta PDF-tiedostosta.

Värikkäässä näyttelytilassa kaksi tyttöä tutkivat taidetta. Kuva Hyvinkään taidemuseon Taidelabrasta.

Kuva: Teemu Heikkilä.


Kulttuuripolku

 

Hyvinkäällä alkoi syksyllä 2008 Tässä kuvassa koululaiset istuvat Taidemuseossa.kokeiluluonteisesti kulttuuripolku, jonka tavoitteena on tutustuttaa Hyvinkään perusopetuksen oppilaat sekä Hyvinkään kulttuuriperintöön että nykyiseen kulttuuritarjontaan.

 

Kulttuuripolulla on monia tavoitteita, joista yksi on kulttuurin tasa-arvoinen tarjonta kaikille peruskoululaisille. Kulttuuripolun tarjonta ohjaa peruskoululaisia myös arvostamaan ja ymmärtämään kaupungin henkistä ja taiteellista kulttuurielämää sekä kasvattamaan opiskelijoista aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia. Kulttuuriperinnön siirtäminen ja  kehittäminen yhdessä yleissivistävien oppiaineiden kanssa ovat peruslähtökohta kulttuuripolulle, jota ovat olleet työstämässä sekä opetuspuoli että kulttuurilaitosten edustajat.

Kulttuuripolku ja taidemuseo

 

Kulttuuripolun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta
taiteesta ja sen eri ilmiöistä. Taiteen katsomisen avulla voidaan
lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja kehittää itsetuntemusta sekä
luoda oppimisen aihesisältöjen monikerroksisuutta. Aitoihin teoksiin
tutustuminen on myös merkittävä osa opetuksen elämyksellisyyden
vaatimusta. Taiteeseen tutustuminen luo opetussuunnitelman mukaista
perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden
kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle.


Opastukset

 
Koulut voivat hyödyntää taidemuseon näyttelyitä ja peruskokoelmia monella tapaa.
Opastettuja näyttelykierroksia järjestetään pysyviin kokoelmiin ja vaihtuviin näyttelyihin.
Koululuokille on tarjolla myös työpajoja. Museokäynti voidaan suunnitella eri oppiaineiden mukaan.

 

Opastus kestää n. 45 minuuttia ja maksaa 15 €. Ryhmä voi jäädä piirtämään tai
luonnostelemaan museoon näyttelyyn tutustumisen jälkeen. Piirustusalustoja voi
pyytää lippukassalta. Ilman opastusta koululaisryhmille opettajineen on vapaa
pääsy museoon. 

 


Työpajat


Taidemuseo järjestää työpajoja näyttelykohtaisesti. Työpajan ohjelma koostuu näyttelyyn tutustumisesta ja ohjatusta työpajatyöskentelystä. Tulevista, näyttelyihin liittyvistä työpajoista tiedotetaan kouluille mm. tiedotekirjein.
 

Ohjeita opettajille taidemuseovierailua varten

 


 

Päivitetty 8.10.2019 Tulosta