H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Veronika Witte

Kuvassa Veronika Witten teos Ghost Bodies, Yellow

Ghost Bodies, Yellow; 2015; keramiikka, savi, neonlasitus

Taiteellisen työni keskiössä on ihmiskeho sen eksistentiaalisessa ominaisuudessa. Koska taustani on kuvanveistossa, käsittelen kysymyksiä vartalon identiteetin muodostamisesta ja esittämisestä biotieteen aikakaudella. Minulle tärkeintä on identiteetin tarkastelu monimutkaisena rakenteena sekä ulkoisen olemuksen, muodon ja olemassaolon yhteys. Tämän kysymyksenasettelun kautta minulle syntyy tarve laajentaa veistoksen ja muotokuvan käsitettä. Olen hahmotellut käsitteen uudelleenmuotoilua eri tavoin ja monitieteellisesti jo pitkään. Työssäni olen etsinyt taiteen, teatterin ja tieteen yhtymäkohtia ja purkanut sekä laajentanut niiden rajoja.

Kuvassa Veronika Witten teos Ghost Bodies, Red

Ghost Bodies, Red; keramiikka, savi, lasitus

Vuodesta 2001 saakka olen käyttänyt teosteni lähtökohtana kyselytuloksia. Yhdessä Berliinin Humbolt-yliopiston sosiaalitieteiden tiedekunnan tohtorin Bodo Lipplin kanssa olemme kehittäneet kuusisivuisen kyselylomakkeen fiktiiviselle ISF-instituutille (sosioesteettisen kenttätutkimuksen instituutti). Kysely toimii pohjana taiteelliselle kenttätutkimukselle. Vastaajilta kysytään subjektiivisista tuntemuksista, heidän vartalonsa tulevaisuudesta, odotettavissa olevasta sosiaalisesta kehityksestä ja yleisesti ihmisyyden tulevaisuudesta. Kyselyn tulokset muodostavat pohjan taiteelliselle paneutumiselleni oman ja vieraan kehon suhteeseen.

Tällä hetkellä työni keskiössä on vapaa kuvanveisto, joka painottuu keraamisesti ja hermeettisesti rajattuun hahmoon ja esittää kysymyksen siitä, milloin näemme vartalon inhimillisenä.

Veronika Witte on asunut vuodesta 1998 lähtien Berliinissä. Hän työskentelee kuvanveiston, videon ja näyttämöinstallaatioiden parissa. Hän opiskeli vuosina 1988–1993 Pariisissa Ecôle nationale superieure des beaux arts -korkeakoulussa, josta valmistui vuonna 1994. Apurahoja muun muassa Jerusalemista, Pariisista, Vietnamista ja eri puolilta Saksaa. Erilaisia palkintoja, esimerkiksi vuonna 2014 Frankfurtissa kansainvälinen videotaidepalkinto "V-Kunst". Witte on opettanut ja opettaa taidekorkeakouluissa Hildesheimissa, Stuttgartissa, Berliinissä ja Saarbrückenissä, Rennesissä ja Pariisissa (Ranskassa) sekä Hanoissa ja Huessa (Vietnamissa). Vuonna 2017 hänen töitään on esillä Magdeburgissa, Dilsbergissä, Leipzigissä, Hanoissa, Huessa, Saarbrückenissä, Pariisissa ja Stuttgartissa.

Päivitetty 11.9.2019