H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Reiner Maria Matysik

Kuvassa poika ja Reiner Maria Matysikin teos Pilvet
Pilvet, 2016, biomuovi

Matysikin teokset voivat olla esineitä, installaatioita tai videoteoksia, joissa hän käsittelee monin tavoin tulevaisuuden maisemien ja organismien käsitteitä kuten post-evolutionaarisia elämänmuotoja. Hän luo potentiaalisen tulevaisuuden ristiriitojen alueen lupausten ja epäonnistumisten välille. Sekä visuaalinen toteutus että sen kielellinen muoto ovat olennaisia taiteellisia strategioita, joita Matysik käyttää omana rajapintanaan tieteellisen tutkimuksen ja näennäistieteellisen fiktion maailmojen välillä.

Clouds (Pilvet), 2013, biomuovi
Clouds-teos oli alunperin osa River becomes Cloud -työkokonaisuutta. Länsi-Saksan teollisuusalueella kasvanutta Matysikia pyydettiin luomaan taideteos Emscherjoen muutos- ja ennallistamisprojektiin rakenteellisesti haastavalla alueella. Taiteilija suunnitteli koneen, joka muuntaa Emscherjoen vettä pilviä muodostavaksi höyryksi sellaisessa kohdassa, jossa Emscher virtaa puhtaana Reinjokeen Dinslakenissa. Prosessissa tarvittava sähkö saadaan itse joesta. Pilvikoneen lisäksi Reiner Maria Matysik rakensi pallomaisen aseman, jossa Clouds-teos oli esillä.
Matysikin taideteoksen ansiosta joki ei vain lopu kyseisessä kohdassa, vaan osa siitä muuttuu taivaaksi. Projekti nostaa esiin kysymyksiä siitä, missä määrin ennallistaminen tai palauttaminen luonnontilaan on mahdollista.

Kuvassa Reiner Maria Matysikin teos Anulus ambulans rubescens
Anulus ambulans rubescens

Museum of Future Natural History, pienoismalli
Matysik on luonut yli sata eliömallia muovailusavesta, PVC-muovista, epoksimuovista, kumista ja silikonista ja luokitellut ne muun muassa painon, koon, sukupuolen, raajojen muodon, sopeutumisen, sijainnin ja elintavan perusteella. Matysikin taiteelliseen prosessiin kuuluu olennaisena osana prototyyppimallien valmistaminen sekä niiden käsitteellistäminen ja tekstitulkinta. Eliöt kuvataan eläintieteellisen käsikirjan tapaan teoksessa Wesen | being/entitiy.
Miniatyyrimuseota voidaan pitää yhteenvetona ja pienen mittakaavan versiona tulevaisuuden eliöitä kuvaavasta laajasta sarjasta.

Reiner Maria Matysik on Berliinissä toimiva taiteilija ja Burg Giebichenstein University of Art and Design Hallen 3D-suunnittelun professori. Hän opiskeli kuvataiteita Hochschule für bildende Künste Braunschweigissa ja Ateliers Arnhemissa. Matysik toimi luennoitsijana Braunschweigin teknillisen yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kuvataiteen laitoksella ja vuosina 2008–2009 vierailevana kuvanveiston professorina Fachhochschule Kunst Arnstadtissa. Hänen töitään on ollut usein esillä Saksassa ja ulkomailla ja hänelle on myönnetty useita apurahoja (mm. Studienstiftung des deutschen Volkes, Kunstfonds e.V., DAAD, KfW Bank, Stiftung NORD/LB Öffentliche ja Berliinin senaatti).

Päivitetty 11.9.2019