H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Pablo Hermann

Kuvassa on yksityiskohta Pablo Hermannin teoksesta Maailman sotakartta
Yksityiskohta: The Welt-Kriegs-Karte (Maailman sotakartta)

K&R
(Krieg und Reaktion – taiteellinen selvitys)
"Krieg und Reaktion" ("sota ja reaktio") on pitkäaikaisprojekti, joka koostuu grafiikasta, installaatioista, taiteellisista aktioista ja projektimateriaalista (teksteistä ja tutkimuksesta), joiden avulla visualisoidaan erilaisia kokonaisuuksia. Olen käsitellyt tätä tematiikkaa vuodesta 2005 lähtien (usein yhteistyössä kollegoiden kanssa). Katse suunnataan sotaan ja sen erilaisia konteksteja analysoidaan ja visualisoidaan aina uusissa asiayhteyksissä ja eri näkökulmista. Sotateollisuuden muodostama kokonaisuus on aina läsnä ja ulottuu myös kulttuurisiin rakenteisiin. Tässä teoksessa tuotetaan ja manipuloidaan kuvia sodan näyttämöistä. Osan näistä kuvista valitsen uudelleen käsiteltäviksi.

Kuvassa on yksityiskohta Pablo Hermannin teoksesta Maailman sotakartta
Yksityiskohta: The Welt-Kriegs-Karte (Maailman sotakartta)

Welt-Kriegs-Karte: 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisen jälkeen uudelleen syntyneet sotasyyllisyyskeskustelut, maailmanpoliittinen konflikti Ukrainassa, kriisipesäke Lähi-idässä sekä uuskolonialistiset konfliktit Afrikassa ja Aasiassa ovat osoitus siitä, että tuon sodan synnyttämät vääristymät hallitsevat edelleen maailmanpolitiikkaa. "Maailman sotakartan" avulla näytän, kuinka paljon aseellisia konflikteja missäkin maailmankolkassa on ollut viimeisen 100 vuoden aikana. Tähän kuuluvassa selvitystyössä kerrotaan myös kaikkiin konflikteihin liittyvät luvut: konfliktin kesto, osapuolet, sotajoukkojen koko, menehtyneet ja muut taustatiedot.

Pablo Hermann on taiteilija ja aktivisti, joka syntyi Guayaquilissa Ecuadorissa, varttui Saksassa ja tarkastelee kulttuurin ja politiikan yhtymäkohtia. Hän työskentelee maalaustaiteen, painannan, valokuvauksen, performanssien ja aktionismin parissa sekä taideteoreettisella alalla. Hermann on keskittynyt uusiin poliittisiin ja kulttuurisiin liikkeisiin, jotka liittyvät rasismiin ja maahanmuuttajien integraatioon, siviilioikeuksiin ja yhteiskuntapoliittiseen osallistumiseen. Hän on asunut ja työskennellyt vuodesta 2004 lähtien Berliinissä ja ollut mukana perustamassa projektitilaa "OKK/Organ kritischer Kunst", joka on osa Kolonie Weddingiä.

Päivitetty 11.9.2019