H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Andreas Wolf

Kuva Andreas Wolfin teoksesta untitled nro 80
Untitled (Nro 80), 2016, öljy, akryyli ja spray kankaalle

Ei-esittävien töideni tavoitteena on luoda monimuotoisesti rakennettuja kuvallisia tiloja.

Jokaisen maalauksen alku on tyhjä kangas: ei ole ennalta suunniteltua ideaa, konseptia tai strategiaa, eikä valmiilla maalauksilla ole nimiä. Lähtökohtana on ensimmäinen maalitäplä, piste tai viiva, johon reagoin vastaavilla tai vastakkaisilla täplillä, viivoilla tai pisteillä. Maalatessani pyrin tavoittamaan sen hetken, jolloin avoimuus ja lopullisuus, niin määritetty kuin määrittämätönkin, ovat tasapainossa.

Kuva Andreas Wolfin teoksesta Untitled Nro 74
Untitled (Nro 74), 2014, öljy, akryyli ja spray kankaalle

Joka ainoan kuvassa olevan elementin on oltava vuorovaikutuksessa kaikkien muiden elementtien kanssa. Pyrin määrittämään keskipisteitä ja painotuksia, mutta ne eivät koskaan saa horjuttaa liikaa monitulkintaisuuden tasapainoa. Maalaus on valmis, jos ja kun lopputulos ei ole välittömästi ymmärrettävä, mutta tarjoaa kuitenkin vähintään yhden tai muutaman eri tavan havainnoida ja/tai tulkita. Minusta on kiinnostavaa tutkia, miten itse reagoin kuvan visuaalisiin rakenteisiin – fyysisellä tasolla tai intuitiivisesti. On myös kiinnostavaa havaita, että joskus maalaukset "toimivat" ja toisinaan taas eivät.

Valmis kuva on tavallaan kronikka sen luomisesta. Kyse on jatkuvasta prosessista, joka jatkuu seuraavassa maalauksessa aiemman maalausprosessin kokemuksia hyödyntäen. Kuvalliset elementit eivät kuvaa mitään tiettyä, vaan edustavat sen sijaan prosessin käsitettä. Maalauksiani yhdistää kysymys siitä, miten ihmiset kokevat abstraktit kuvat ja miten orientaatio toimii monimutkaisissa kuvallisissa rakenteissa.

Andreas Wolf on syntynyt vuonna 1965 Heidelbergissä. Hän asuu ja työskentelee Berliinissä kuvataiteilijana ja graafisena suunnittelijana.
Vuodesta 2006 lähtien hän on yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa järjestänyt näyttelyjä, taideprojekteja ja hallinnoinut projektitiloja. Vuonna 2015 hän liittyi jäseneksi Berliinissä toimivaan suomalais-saksalaiseen TOOLBOX-taidetilaan, joka on osa Kolonie Weddingiä.
Wolf maalaa suuria ei-esittäviä maalauksia öljy- ja akryyliväreillä sekä spraymaaleilla kankaalle.
Hänen töitään on ollut esillä Saksassa, Ruotsissa, Walesissa ja Suomessa useissa yhteisnäyttelyissä sekä yksityisnäyttelyissä.

Päivitetty 10.9.2019