H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Kolonie Wedding

16.9.–19.11.2017  
Kolonie Wedding - nykytaidetta Berliinistä

Iso sali ja Kaapon galleria

Kuvassa Andreas Wolfin teos untitled
Andreas Wolf: untitled

Lue lisää näyttelystä ja taiteilijoista (englanniksi) >>

Kolonie Wedding -näyttely esittelee laajan otoksen berliiniläistä nykytaidetta Hyvinkään taidemuseossa. Näyttelyn nimi juontaa juurensa Berliinissä toimivasta taiteilijoiden yhdistyksestä eli "siirtokunnasta" (Kolonie), joka koti sijaitsee Weddingin kaupunginosassa. Aktiivinen yhdistys järjestää kotikaupungissaan toimintaa 23 eri projektitilassa. Kolonie Wedding voidaan käsittää myös eläväksi taideteokseksi, joka rikkoo rajoja ja luo uusia ideoita ja elämyksiä sekä taiteilijoille että yleisölle.

Kolonie Wedding -näyttely esittelee kymmenen kuvataiteilijan ja viiden videotaiteilijan tuotantoa. Kaikki esillä olevat taiteilijat ovat joko järjestäneet näyttelyitään yhdistyksen projektitiloissa, toimineet näyttelyiden kuraattoreina tai vetävät omia projektitilojaan. Esillä olevat työt koostuvat maalauksista, piirustuksista, veistoksista, installaatioista, tekstiilitaiteesta ja videotaiteesta. Näyttelyn kuraattoreita ovat kuvataiteilija, taiteen tohtori Mika Karhu, tohtori Anna E. Wilkens ja kuvataiteilija Andreas Wolf.

Berliini on yksi tämän hetken nykytaiteen keskuksista maailmassa. Museoiden ja kaupallisten gallerioiden lisäksi kaupungissa toimii lukuisia muitakin nykytaiteen esitystiloja ja taiteellisia yhteisöjä. Berliinin monipuoliseen taide-elämään kuuluvat olennaisesti ympäri kaupunkia sijaitsevat projektitilat, jotka ovat usein taiteilijoiden tai kuraattoreiden ylläpitämiä yksityisiä tapahtumapaikkoja. Projektitilat eivät ole pelkästään taiteen esityspaikkoja vaan niissä keskustellaan taiteesta, väitellään, järjestetään yleisön ja taiteilijoiden kohtaamisia sekä välitetään tietoa uusista tapahtumista. Niiden myötä syntynyt keskustelukulttuuri muodostuu taiteilijoiden, kuraattoreiden, matkailijoiden, paikallisten asukkaiden konkreettisesta vuorovaikutuksesta. Tuloksena ei ole pelkästään mielipiteen vaihtoa vaan uusien ajatusten ja ideoiden suunnittelua ja kokeilua tulevaisuutta varten.

Vuonna 2001 joukko erillisiä taiteen esittämiseen perustettuja projektitiloja yhdistyi ja Weddingin kaupunginosaan perustettiin voittoa tavoittelematon Kolonie Wedding -yhdistys. Nykyisin siihen kuuluu 23 projektitilaa. Perustamisestaan lähtien yhdistyksen toiminta on ollut laajasti kansainvälistä: jäsenet ovat kotoisin ympäri maailmaa ja he ovat järjestäneet lukuisia kansainvälisiä vaihtonäyttelyitä esimerkiksi Itä-Euroopan maihin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin ja Suomeen. Samalla yhdistys toimii vahvasti myös paikallisesti: projektitiloissa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia kuten konsertteja, performansseja ja näyttelyitä, joita kaikkia leimaa vahvasti ympäristön ihmisten osallistaminen mukaan toimintaan. Kolonie Weddingillä on läheiset suhteet myös suomalaisiin taiteilijoihin ja erityisesti Hyvinkääseen. Yksi näyttelyn kuraattoreista, hyvinkääläinen kuvataiteilija Mika Karhu on Kolonie Weddingiin kuuluvan, pohjoismaista ja etenkin suomalaista nykytaidetta esittelevän, Galerie Toolboxin perustajajäseniä.

Kolonie Wedding -näyttely tarjoaa laajan näkökulman berliiniläiseen nykytaiteeseen ja sen tuoreimpiin virtauksiin.

Näyttelyn taiteilijat

Jovan Balov, Tom Früchtl, Pablo Hermann, Jörg Hommer, Henrik Jacob, Karen Koltermann, Reiner Maria Matysik, Matthias Mayer, Karen Scheper, Mr. Ira Schneider, Gabriele Stellbaum, Artist-Duo Stoll-Wachall, Kata Unger, Veronika Witte ja Andreas Wolf.

Näyttelyä ovat tukeneet

Kuvassa sponsorit

Päivitetty 11.9.2019