H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Teatterialan ammattilainen ja kuvataiteilija Rytmitaju 2017 -tapahtuman kuraattoreina

Pia Houni & Krister Gråhn

Rytmitaju 2017
16.6.-3.9.2017 Hyvinkään taidemuseo | Promenadigalleria | Taideasema

Rytmitaju 2017 on Hyvinkään taiteilijaseura ry:n yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa järjestämä poikkitaiteellinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus. Hyvinkään taidemuseoon, Promenadigalleriaan ja Hyvinkään rautatieasemalle 16.6.-3.9.2017 levittäytyvän näyttelykokonaisuuden lisäksi rytmin käsitettä tarkastellaan myös eri taiteenlajeja yhdistelevien tapahtumien kautta. Kuvataiteen lisäksi mukana ovat sanataide, runous, teatteri, tanssi, kirjallisuus ja musiikki. Rytmitajun kuraattoreita ovat teatteritaiteen tohtori, kirjailija Pia Houni ja kuvataiteilija Krister Gråhn. Näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Rytmitaju 2017 on jatkoa Hyvinkään taiteilijaseuran vuonna 1998 perustamalle Taju-kesänäyttelysarjalle, jonka tarkoituksena on alusta alkaen ollut tarjota yleisölle korkealaatuista ja nykyhetkessä kiinni olevaa kuvataidetta. Järjestyksessään 15. Taju-näyttely tarjoaa tällä kertaa teoksia yli 40 taiteilijalta ympäri Suomea.

Näyttelyn kuratointiprosessi on jo lähtökohdiltaan poikkeuksellinen: kuraattoreita on kaksi. Teatterimaaliman puolelta tuleva Pia Houni loi näyttelylle käsikirjoituksen, jonka pohjalta kuvataiteilija Krister Gråhn ryhtyi roolittamaan kokonaisuutta, valitsemaan taiteilijoita ja teoksia teemojen mukaan. Lopulliset kuvataiteilija- ja teosvalinnat kuraattorit tekivät yhteistyössä. Poikkeuksellista näyttelyssä on myös se, että kokonaisuus pohjautuu hyvin pitkälle jo valmiisiin, ennen koettuihin tai esitettyihin teoksiin. Esillä oleva kuvataide on näyttelyn aikana teoksensa esittävien runoilijoiden, kirjailijoiden, näyttelijöiden ja muusikoiden lähtökohtana.

Rytmi on lähtökohtaisesti asioiden välistä vaihtelua ja siten elämän voimaa symboloiva teema. Ihminen tunnistaa rytmin omassa kehossaan ja on suhteessa maailmaan tämän kokemuksensa kautta. Se ohjaa ymmärtämään rytmin myös ajallisena tekijänä. Rytmi on lähtökohtaisesti asioiden välistä vaihtelua ja eri mittaisten iskujen vuorottelua. Yhteiskunta muuttuu ympärillämme eri rytmeissä ja puhumme menneestä ja tulevasta ajasta yleensä suhteessa ympäristöön. Tunnistamme tätä muutosta esineissä, rakennuksissa, taiteessa, kuten myös ihmisen kulttuurisessa toiminnassa. Rytmi leikkaa ja pakottaa asioita yhteen. Se ilmenee suhteissa. Jotkut asiat ovat hetkellisiä ja toisissa asioissa on pysyvyys. Esitys on hetken taidetta, kun taas veistos voi olla paikallaan satoja, jopa tuhansia vuosia.

Hyvinkään taidemuseon ison salin arkkitehtuuri luo loistavat puitteet ”sateenvarjokuratoinnille”. Tila päätettiin rakentaa lavastajan, valosuunnittelijan, äänisuunnittelijan ja kahden taiteilijan työryhmässä yhteisvoimin. Kuraattorit ovat valinneet tilaan myös yksittäisiä teoksia muilta taiteilijoilta. Salin työryhmä on vastuussa näiden yksityiskohtien sijoittamisesta osaksi installaatiotaan, teosta kunnioittaen, mutta kontekstilla leikkien.

Yksi näyttelykokonaisuuden kantavia teemoja on ollut erilaisten teosten ja tekniikoiden yhdistäminen ja niiden kontekstilla leikkiminen. Esimerkiksi esille tulevien videoteoksien esitystä rytmitetään arjen ja juhlan tai sattumanvaraisuuden suhteen. Asettamalla teokset ja tekijät uusiin yhteyksiin toistensa kanssa, syntyy kokonaisuuden draamallinen jännite.

Päivitetty 10.9.2019