H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Esillä nyt


Mika Karhu
Unohdetut III
Iso sali 15.3.–12.5.2019

Mika Karhu: Unohdettu, 2018

Mika Karhu: Unohdettu, 2018

Hyvinkääläisen kuvataiteilijan, taiteen tohtori, Mika Karhun 50-vuotisjuhlanäyttely Unohdetut III koostuu muotokuvateoksista ja installaatioista, jotka levittäytyvät museon isoon näyttelysaliin. Kaapon galleriassa nähdään Haurasta-näyttely, joka esittelee Mika Karhun kutsumien taiteilijakollegoiden teoksia. 
 
Mika Karhu käsittelee taiteessaan usein vaikeita, kipeitäkin asioita. Hänen aiheensa pohjautuvat laajasti yhteiskuntaan: sen ongelmiin, unohdettuihin jäseniin tai historian traumoihin. Keskiluokan viihteen sijaan Karhu haluaa taiteensa kautta kiinnittää huomiomme yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen tai pikemminkin näiden vastakohtiin tai näiden puutteeseen.

Mika Karhun tuotantoa leimaa vahvasti ajatus taiteesta ihmisten välisenä toimintana. Ei ole olemassa ympäristöstään riippumattomia ihmisiä; kaikki yksilöt kasvavat ja toimivat tavalla tai toisella järjestyneen yhteisön jäseninä. Mika Karhu muistuttaa: ”Vallan eri ulottuvuudet koskettavat meitä kaikkia joko suorasti tai epäsuorasti. Yksilöiden sosiaalinen ympäristö muokkaa hyvin olennaisesti heidän kykyjään, halujaan, ajatteluaan ja toimintaansa.” Taiteen avulla Karhu pohtii, miten kehitämme yhteiskuntaamme oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Historian tutkiminen ja vaiettujen tapahtumien käsittely taiteen sisällöissä on keino, jolla tukahdutetut ja unohdetut asiat saadaan esiin.   

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat:

Mika Karhun taiteilijatapaamiset su 24.3. ja su 5.5. klo 14
Yleisöopastukset to 4.4. ja to 2.5. klo 17.30
Seminaari la 6.4.


 

Haurasta
Kaapon galleria 15.3.–12.5.2019

 
Kari Vehosalo, Still life, 2018

Kari Vehosalo: Still life, 2018


Haurasta
-näyttelyn taiteilijat ovat vaikuttaneet Mika Karhun taiteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Näyttelyn taiteilijat ovat Kaisaleena Halinen, Maija Helasvuo, Armas Hursti, Mikko Ijäs, Sampsa Indrén, Antero Kahila, Niina Räty, Ilkka Sariola, Anssi Taulu, Antti Tanttu, Kari Vehosalo, Jan Kenneth Weckman ja Henry Wuorila-Stenberg sekä Rukous-työryhmä, johon Mika Karhun lisäksi kuuluvat Aino Peltomaa, Raimo Uunila ja Panu Varstala. Näyttelyssä on mukana Karhun opettajia, oppilaita, inspiroijia ja keskustelukumppaneita. Taiteilijakollegoiden teokset sitovat Karhun taiteellisen tuotannon osaksi jatkumoa ja muistuttavat siitä, että taiteilija harvoin työskentelee täysin yksin tai tyhjiössä vailla vaikutteita ja vaikuttajia.

Haurasta-näyttelyn teokset ilmaisevat ihmisen sosiaalisen elämän ja elämän haurautta yleensä. Mika Karhu painottaa: ”Taiteen avulla voidaan luoda erilaisia siltoja ja yhteyksiä sosiaalisten merkitysten maailmaan.” Taiteen vaikutusmahdollisuudet nousevat merkittäväksi: ”Emotionaalisesti vaikuttava ilmaisu on tehokasta tiedon välittämistä, joka vaikuttaa ihmisen käsityksiin, joko suoralla tai epäsuoralla tavalla.”, muistuttaa Karhu.

Haurasta-näyttely on muistutus siitä, että taiteen kautta voimme lähestyä kipupisteitä, jotka tekevät meistä myös ihmisiä. Mika Karhun sanoin: ”Olemme alttiita elämän ongelmille ja kuolevaisuudelle ja sitä kautta myös vastuussa toisista ihmisistä ja luonnosta.”


 

KOKOELMAT ESILLÄ:

Kokoelmanäyttely suljettu 25.2.–5.6.2019

Uudistunut kokoelmanäyttely – Taidelabra 6.6.–31.12.2019 

 


 

Päivitetty 14.3.2019 Tulosta

 

 

IN ENGLISH

По-русски

 
HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

Hämeenkatu 3 D, 05800 Hyvinkää

P. 040 480 1644
s-posti: taidemuseo@hyvinkaa.fi
www.hyvinkaantaidemuseo.fi


Katso sijainti tästä

Tietosuoja

 

 

 

 
PÄÄSYMAKSUT

Aikuiset 6 €

Ryhmät yli 10 henkilöä 5 €
Eläkeläiset ja opiskelijat 5 €
Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy
Työttömät vapaa pääsy
Vuosikortti 15 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVOINNA

ti–to 11–18
(ke vapaa pääsy 16–18),
pe–su 11–17


Katso poikkeukselliset aukioloajat >