H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

KOKOELMAT LYHYESTI

Hyvinkään kaupunki omistaa noin 2 600 taideteoksen kokoelman, josta taidemuseo pitää huolta.  Kokoelma muodostuu ostettujen, lahjoitettujen ja taidemuseolle talletettujen teosten kokonaisuudesta. Teokset ovat kotimaisia, pääasiassa Hyvinkäällä ja sen lähiympäristössä asuneiden ja vaikuttaneiden taiteilijoiden teoksia 1900- ja 2000-luvuilta. Suurin osa kokoelman teoksista on maalauksia, piirroksia, grafiikanlehtiä ja veistoksia. Myös kaupungin julkiset taideteokset, muistomerkit ja kaupungin rakennuskohteisiin niin kutsutulla prosenttiperiaatteella hankitut teokset kuuluvat osaksi kaupungin kokoelmaa.

Hallinnollisesti taidemuseon kokoelmat muodostuvat itse asiassa kuudesta eri kokoelmasta. Teosmäärällisesti suurin niistä on Hyvinkään taidemuseon kokoelma. Hyvinkään kaupungin kokoelmaan kuuluvat puolestaan prosenttiperiaatteella hankitut teokset sekä ostetut teokset, jotka on pysyvästi sijoitettu kaupungin toimitiloihin. Sen lisäksi taidemuseo hallinnoi pientä Hyvinkään kaupungin koulumuseon kokoelmaa.

Iso osa on Hyvinkään taidemuseon kokoelman taideteoksista on joko sijoitettuna kaupungin toimitiloihin tai varastossa, mutta niitä voi nähdä myös taidemuseon pysyvässä kokoelmanäyttelytilassa, vuonna 2019 avatussa Taidelabrassa. Taidelabra on 180 neliömetrin kokoinen näyttelytila, oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely, johon on kuratoitu temaattisesti järjestetty valikoima kokoelmateoksia. Taidemuseon kokoelmateoksiin voi tutustua myös verkkopalvelu Taide.Artissa, jossa on esillä valikoima teoksia. Palvelun käyttö vaatii kirjautumisen, mutta se on maksutonta.

Taidelabran keltaiseen huoneeseen ripustettu kolme maalausta ja yksi veistos seinälle, lisäksi yksi veistos jalustalla.
Kuva: Teemu Heikkilä

Kokoelmien karttuminen

Hyvinkään taidemuseon kokoelma kasvaa vuosittain uusilla teoksilla, eli se on karttuva. Taidekokoelmia kartutetaan vuosittaisen hankintamäärärahan puitteissa. Julkisten taideteosten osalta kokoelmat karttuvat myös prosenttiperiaatteen avulla.

Hyvinkään taidemuseon kokoelmien kartuttamisen lähtökohtana ovat olemassa olevien kokoelmien koostumus ja identiteetti. Ensisijaisena hankinnan kriteerinä on korkea taiteellinen laatu. Kokoelmaa kartutetaan täydentämällä siinä edustettuna olevan taiteen, teemojen ja taiteilijoiden näkökulmasta. Erityisenä painopisteenä on Hyvinkäällä sekä sen lähiseudulla asuneiden ja vaikuttaneiden ammattitaiteilijoiden taide.

Taidekokoelma kasvaa myös lahjoitetuista teoksista. Taidemuseo ottaa vuosittain vastaan taideteoksia, joista tulee osa taidekokoelmaa. Museolla on harkintansa mukaan mahdollisuus myös kieltäytyä lahjoituksista ja deponoinneista.

Taidekokoelman kasvattamien, eli kartuttaminen on inhimillistä työtä ja valintoihin liittyy paljon valtaa ja vastuuta. Ei ole yhdentekevää, millaisia teoksia päätetään esitellä näyttelyssä, tilataan rakennuksiin tai ostetaan osaksi taidekokoelmaa. Valintatilanteissa erilaiset päämäärät, ajatukset ja mieltymykset vaikuttavat väistämättä. Mieltymykset ja taidemaku sekä taiteen arvostus muuttuvat myös ajan saatossa.

Tummalla taustalla kolme Helene Schjerfbeckin maalausta.
Kuva: Teemu Heikkilä

Kokoelmanäyttely Taidelabra

Taidelabra on Hyvinkään taidemuseon kesällä 2019 avattu uusi kokoelmanäyttely ja oppimisympäristö, joka esittele taidemuseon taidekokoelmaa. Kaikki Taidelabrassa esillä olevat teokset kuuluvat Hyvinkään taidemuseon kokoelmaan, mutta esillä on vain murto-osa 2600 teoksen taidekokoelmasta.

Taidelabran kehitystyön tuloksena tila on muuntunut moniaistiseksi kokonaisuudeksi, jossa kuratoitu valikoima kokoelmateoksia on esillä. Taidelabra elää tällä hetkellä ensimmäistä vaihettaan, mutta tila on suunniteltu siten, että se muuntuu ja muuttuu tasaisesti. 

Taidelabrassa pääsee tutustumaan kokoelmateoksiin eri teemojen kautta. Yhdessä huoneessa voi tutkia taidemaalari Yrjö Saarisen vahvaa ilmaisua värin näkökulmasta. Toinen tila esittelee Helene Schjerfbeckin taidetta ja tämän hyvinkääläisiä malleja. Kolmas tila houkuttelee muotojen ja abstraktion äärelle. Neljännessä huoneessa astutaan luonnon keskelle maisemamaalaukseen. Viides tila nostaa esiin taiteilijan prosessit, työvälineet ja materiaalit.

Päivitetty 25.4.2022