H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

KOKOELMAT LYHYESTI

Hyvinkään kaupunki omistaa noin 2 600 taideteoksen kokoelman, josta taidemuseo pitää huolta. Taidemuseon kokoelmateoksiin voi tutustua verkkopalvelu Taide.Artissa, jossa on esillä valikoima teoksia. Palvelun käyttö vaatii kirjautumisen, mutta se on maksutonta.

Taidemuseon kokoelma muodostuu ostettujen, lahjoitettujen ja taidemuseolle talletettujen teosten kokonaisuudesta. Teokset ovat kotimaisia, pääasiassa Hyvinkäällä ja sen lähiympäristössä asuneiden ja vaikuttaneiden taiteilijoiden teoksia 1900- ja 2000-luvuilta. Suurin osa kokoelman teoksista on maalauksia, piirroksia, grafiikanlehtiä ja veistoksia. Myös kaupungin julkiset taideteokset, muistomerkit ja kaupungin rakennuskohteisiin niin kutsutulla prosenttiperiaatteella hankitut teokset kuuluvat osaksi kaupungin kokoelmaa.

Hallinnollisesti taidemuseon kokoelmat muodostuvat itse asiassa kuudesta eri kokoelmasta. Teosmäärällisesti suurin niistä on Hyvinkään taidemuseon kokoelma. Hyvinkään kaupungin kokoelmaan kuuluvat puolestaan prosenttiperiaatteella hankitut teokset sekä ostetut teokset, jotka on pysyvästi sijoitettu kaupungin toimitiloihin. Sen lisäksi taidemuseo hallinnoi pientä Hyvinkään kaupungin koulumuseon kokoelmaa.

Iso osa on Hyvinkään taidemuseon kokoelman taideteoksista on joko sijoitettuna kaupungin toimitiloihin tai varastossa, mutta niitä voi nähdä myös taidemuseon pysyvässä kokoelmanäyttelytilassa, vuonna 2019 avatussa Taidelabrassa. Taidelabra on 180 neliömetrin kokoinen näyttelytila, oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely, johon on kuratoitu temaattisesti järjestetty valikoima kokoelmateoksia. 

Taidelabran keltaiseen huoneeseen ripustettu kolme maalausta ja yksi veistos seinälle, lisäksi yksi veistos jalustalla.
Kuva: Teemu Heikkilä

Päivitetty 8.2.2023