H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

KOKOELMAT LYHYESTI

Hyvinkään taidemuseo huolehtii Hyvinkään kaupungin noin 2 600 teoksen taidekokoelmasta. Kokoelma muodostuu lahjoitetuista, talletetuista ja taidemuseon vuosittaisella taideostomäärärahalla hankituista teoksista.

Hyvinkään taidemuseon kokoelma painottuu Hyvinkäällä asuvien, aikoinaan asuneiden tai vaikuttaneiden taiteilijoiden tekemään taiteeseen. Tällaisia taiteilijoita ovat muun muassa Maija Helasvuo, Yrjö Saarinen, Tyko Sallinen, Helene Schjerfbeck, Tiina Torkkeli, Anniina Vainionpää, Kaapo Wirtanen. Hyvinkäällä ovat asuneet ja työskennelleet aikoinaan myös Jalmari Ruokokoski ja Anton Lindforss. Kevääseen 2020 mennessä kokoelmaan on hankittu teoksia 240 taiteilijalta.

Kokoelma sisältää maalauksia, taidegrafiikkaa ja veistoksia, joihin voi tutustua esimerkiksi museon Taidelabra-kokoelmanäyttelyssä. Sen lisäksi iso osa teoksista on sijoitettuna kaupungin virastoihin ja laitoksiin. Myös Hyvinkään julkiset taideteokset kuuluvat taidemuseon kokoelmiin.

Keltaisilla seinillä on esillä värikkäitä maalauksia ja ei-esittävä veistos vitriinissä. Kuva on Hyvinkään taidemuseon Taidelabrasta.
Kuva: Teemu Heikkilä

Kokoelmien karttuminen

Taidemuseoiden päätehtävä on säilyttää kulttuuriperintöä. Taideteokset ovat osa tätä perintöä. Siksi teoksia on tärkeä kerätä, asettaa esille, huolehtia niistä ja tehdä niihin liittyvää tutkimustyötä. Koska kaupunki omistaa taidemuseossa olevan aineiston, kuuluvat ne kaupunkilaisille.

Kokoelma kasvaa vuosittain uusilla teoksilla, eli se on karttuva. Uusia teoksia voidaan tilata esimerkiksi julkista taidehanketta varten suoraan taiteilijalta, jolloin kyseessä on tilausteos. Taidekokoelma kasvaa myös lahjoitetuista teoksista. Taidemuseo ottaa vuosittain vastaan taideteoksia, joista tulee osa taidekokoelmaa.

Taidekokoelman kasvattamien, eli kartuttaminen on inhimillistä työtä ja valintoihin liittyy paljon valtaa ja vastuuta. Ei ole yhdentekevää, millaisia teoksia päätetään esitellä näyttelyssä, tilataan rakennuksiin tai ostetaan osaksi taidekokoelmaa. Valintatilanteissa erilaiset päämäärät, ajatukset ja mieltymykset vaikuttavat väistämättä. Mieltymykset ja taidemaku sekä taiteen arvostus muuttuvat myös ajan saatossa.

Tummalla taustalla kolme Helene Schjerfbeckin maalausta.
Kuva: Teemu Heikkilä

Kokoelmanäyttely Taidelabra

Taidelabra on Hyvinkään taidemuseon kesällä 2019 avattu uusi kokoelmanäyttely ja oppimisympäristö, joka esittele taidemuseon taidekokoelmaa. Kaikki Taidelabrassa esillä olevat teokset kuuluvat Hyvinkään taidemuseon kokoelmaan, mutta esillä on vain murto-osa 2600 teoksen taidekokoelmasta.

Taidelabran kehitystyön tuloksena tila on muuntunut moniaistiseksi kokonaisuudeksi, jossa kuratoitu valikoima kokoelmateoksia on esillä. Taidelabra elää tällä hetkellä ensimmäistä vaihettaan, mutta tila on suunniteltu siten, että se muuntuu ja muuttuu tasaisesti. 

Taidelabrassa pääsee tutustumaan kokoelmateoksiin eri teemojen kautta. Yhdessä huoneessa voi tutkia liikettä ja rytmiä sekä musiikin vaikutusta taiteen tulkintaan. Toinen tila esittelee Helene Schjerfbeckin taidetta ja tämän hyvinkääläisiä malleja. Kolmas tila houkuttelee värien, muotojen ja abstraktion äärelle. Neljännessä huoneessa astutaan maisemamaalaukseen ja nautitaan kevään ja kesän vehreydestä. Viides tila nostaa esiin taiteilijan prosessit, työvälineet ja materiaalit.

Taidelabran qr-koodien tekstit:

Keltainen huone
Sininen huone - Helene Schjerfbeck
Ruudullinen huone
Vihreä huone
Punavalkoinen huone
Yrjö Saarinen

Päivitetty 2.7.2020 Tulosta