H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

JULKISET TAIDETEOKSET

Taidemuseo omistaa julkista taidetta ympäri kaupunkia. Kokoelmiin kuuluvat kaupungin julkiset taideteokset ja muistomerkit. Julkinen taideteos voi kuitenkin olla myös tanssiesitys kirjastossa tai viikon esillä oleva ympäristötaideteos puistossa.  Julkisen taiteen kautta taidemuseon toiminta jättää jälkensä rakennettuun ympäristöön ja ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Julkiseen taiteeseen lasketaan mukaan myös kaupungin eri rakennuskohteisiin niin sanotusti prosenttirahalla hankitut teokset. Prosenttiperiaate on valtakunnallinen pyrkimys taata julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden viihtyvyys ja laadukas esteettinen ympäristö. Taideteoksilla on suuri kasvatuksellinen ja sivistävä merkitys kaiken ikäisten ihmisten elinympäristössä. Lisäksi prosenttiperiaate tukee taiteilijoiden ja heidän alihankkijoidensa työllistymistä.

Hyvinkäällä on pitkä perinne julkisen taiteen tukijana ja tilaajana.  Viimeisin päätös periaatteen noudattamisesta on tehty kaupunginhallituksessa 2001. Sen mukaan prosenttiperiaatetta noudatetaan uudisrakennuskohteissa, joissa 0,5 % rakentamiskustannuksista varataan taiteelle.

Esineteos, veistos, joka on koottu puisista esineistä ison helmitaulun muotoon.  

Tiina Valkeapää: Helmitaulu, 2011. Hankittu prosenttiperiaatteella Kauniston vanhainkotiin. Kuva: Ella Tommila.

Julkisen taiteen yksi olennainen piirre on se demokraattisuus. Parhaimmassa tapauksessa se ei edellytä pääsymaksuja tai aukioloaikoja vaan levittäytyy jokaisen vapaasti koettavaksi osaksi arkiympäristöämme. Taide näyttäytyy julkisissa tiloissa sekä kaupungin että muiden tahojen toteuttamina pysyvinä ja väliaikaisina teoksina ja tapahtumina, joiden aiheissa ja toteutuksessa paikallinen ympäristö on huomioitu erityisen hyvin.

Julkisiin veistoksiin ja muistolaattoihin voi tutustua mobiilisovelluksen kautta tai Hyvinkään kaupungin sivuilla.


Harmaanvärisen päiväkotirakennuksen pihalla maassa on joutsenenmuotoinen veistos, minkä päällä voi istua ja kävellä.

Kaisa Berry ja Maija Gulin: Rusetti, 2017. Hankittu prosenttiperiaatteella Kenttäkadun päiväkotiin. Kuva: Ella Tommila


Kaupungin julkisten veistosten ja muistomerkkien hoidosta vastaa Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen puistojaos. 

Päivitetty 25.2.2022