H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä
Hyvinkään taidemuseo
Hämeenkatu 3 D, 05800 Hyvinkää
taidemuseo@hyvinkaa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Museosihteeri Tuija Kuisma

3. Rekisterin nimi
Hyvinkään taidemuseon kutsuvieras- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköpostin välityksellä tapahtuva kutsujen lähettäminen museon näyttelyiden avajaisiin sekä sähköisen uutiskirjeen postitus

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, kotikunta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään museon verkkosivujen kautta asiakkaan suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Hyvinkään taidemuseon ulkopuolisille toimijoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Hyvinkään taidemuseon työntekijä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan sisään ainoastaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheenkorjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan "rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten". Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Päivitetty 23.8.2019

 
HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

Hämeenkatu 3 D
05800 Hyvinkää

P. 040 480 1644
taidemuseo@hyvinkaa.fi
www.hyvinkaantaidemuseo.fi

Katso sijainti tästä

Tietosuoja
Saavutettavuusseloste 


PÄÄSYMAKSUT

Aikuiset 6 €
Eläkeläiset ja opiskelijat 5 €
Ryhmät yli 10 henkilöä 5 €
Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy
Työttömät vapaa pääsy
Vuosikortti 15 €

 
AVOINNA

Taidemuseo on suljettu. Avaamme uudistuneen museon alkuvuodesta 2022.

Poikkeusaukioloajat >>