• IMG_3254_PIENI.jpg
 • IMG_3259_PIENI.jpg
 • IMG_3264_PIENI.jpg
 • IMG_3284_PIENI.jpg
 • IMG_3310_PIENI.jpg
 • IMG_3312_PIENI.jpg
 • IMG_3609_PIENI.jpg
 • IMG_3619_PIENI.jpg
 • IMG_3625_PIENI.jpg
 • Labra_2[1].jpg

Luonnontiedelinja

Mitä tarkoittaa luonnontiedelinja?

Luonnontieteellinen ajattelu ja osaaminen ovat tärkeässä asemassa tulevaisuuden Suomessa. Näitä taitoja tarvitaan esimerkiksi Suomen biotalousstrategian toteuttamiseksi sekä huipputeknologian kehittämiseksi.

 

Lukiomme on ainoa erityistehtävän saanut lukio pohjoisella Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Hyvinkäällä on hyvä sijainti liikenteen solmukohdassa, mikä helpottaa yhteistyötä yritysten ja yliopistojen kanssa ja mahdollistaa hakeutumisen luonnontiedelinjalle huomattavan laajalta alueelta. Luonnontiedelinjan hakijamäärät ovatkin viime vuosina lisääntyneet sekä Hyvinkäältä että muista kunnista. Luonnontiedelinja tukee nuorten koulutustarpeita erinomaisesti Hyvinkään - Riihimäen talousalueella

 

Luonnontiedelinjalla voi perehtyä syvällisesti biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan ja kemiaan.

Erityistehtävän saaman valtion rahoituksella pystymme mm. toteuttamaan paljon oppilaitoskohtaisia syventäviä ja soveltavia luonnontieteiden kursseja. Tällaisia oppilaitoskohtaisia kursseja on biologiassa 13, maantieteessä 6, kemiassa 9 ja fysiikassa 16.

Käytössämme on moderni laboratorio, biologian ja maantieteen luokat, fysiikan luokka ja kemian luokka. Luokat on varusteltu korkeatasoisilla mittaus- ja opetusvälineillä

 Rahoituksella on turvattu ajanmukaisten, syventävien kurssien tarpeet täyttävien opetusopetusmateriaalien ja -välineiden hankinta ja päivittäminen. Näin laboratoriossa pystytään työskentelemään turvallisesti ja syventämään luonnontiedeaineiden opetusta.

Myös opintoretket yrityksiin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, maastoon ja muihin luonnontiedekohteisiin ovat mahdollisia erityistehtävän  turvin.

 

Luonnontiedelinja antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja lukion jälkeen luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen sekä terveys- ja hoitoaloilla.

Näille aloille lukiomme opiskelijoita on päässyt opiskelemaan keskimääräistä enemmän.

 

Luonnontiedelinja palvelee myös koulupolkuna Hyvinkään kaupungin Härkävehmaan koulun luonnontiedeluokkaa ja Tapainlinnan koulun matematiikkaluokkaa. Hyvinkään yläkoulujen oppilaita ja opettajia vierailee säännöllisesti lukion laboratoriossa

 

Lukiossamme voimme tarjota korkeatasoista luonnontieteellistä opetusta suurelle joukolle opiskelijoita.

Vaadittavat kurssit

 • Luonnontiedelinjalaisen on suoritettava kuuden pakollisen luonnontiedekurssin lisäksi vähintään 12 muuta luonnontiedekurssia. Luonnontiedeaineita ovat fysiikka, kemia , biologia ja maantiede.
 • Vaadittavat kurssit edellyttävät yleensä sitä, että opiskelija suorittaa kursseja vähintään kahdesta luonnontiedeaineesta. .
 • Luonnontiedelinjalaisen mahdollisuuksia valita enemmän luonnontiedeaineiden kursseja helpottaa se, että hän voi tarvittaessa jättää pois joitain pakollisia kursseja muista kuin luonnontiedeaineista (kts. kurssien poisjättöoikeus).

Poisjättöoikeus

 • Luonnontiedelinjalainen voi jättää suorittamatta kahdeksan pakollista kurssia muista kuin luonnontiedeaineista. Opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet oppiaineen pakollisista kursseista. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi, sitä ei voi jättää pois.

 

 

 

Päivitetty 26.2.2015 Tulosta