Opiskelijahuolto

Lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelma 2018-2019 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Koulussa opiskelijahuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, joka kattaa opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon.

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa rehtori. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.)

 Opiskeluhuolto

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitajan vastaanotto ma-pe  C-siiven päässä.

Terveydenhoitaja Katja Ryymin

050 497 0052

katja.ryymin@keusote.fi

Ilman ajanvarausta klo 10.30 - 12.00, muina aikoina mieluiten ajanvarauksella. Yhteyttä voi ottaa käymällä vastaanotolla, puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Opiskeluterveydenhuollossa tehdään lakisääteiset terveystarkastukset 1.vuoden opiskelijoille sekä Hyvinkääläisten poikien kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset.

Terveydenhoitajan tarkastukseen kutsutaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki 1. luokan opiskelijat sekä lääkärintarkastukseen muut, paitsi Hyvinkääläiset pojat. Heille lääkärintarkastus tulee sen vuoden keväänä, kun täyttää 18v.  eli kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.

Terveystarkastuksissa käydään läpi opiskelijan täyttämä terveyskysely, tutkitaan kasvut, verenpaine, näkö ja kuulo sekä keskustellaan terveyteen, opiskeluun ja varusmiespalvelukseen liittyvistä asioista.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri Elena Ukkonen. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Lääkärinvastaanotto painottuu terveydellisiin ja ennaltaehkäiseviin asioihin. Sairauksien selvittely ja hoito terveysasemilla.  

Terveydenhoitajan luona voi käydä myös kaikenlaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa, kuten sairastapaukset, iho-ongelmat, rokotukset, raskauden ehkäisy, päihteet, mielenterveys, pienet toimenpiteet. Vastaanotolle voit tulla juttelemaan mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Terveydenhoitaja toimii yhtenä jäsenenä koulun opiskeluhuoltoryhmässä.

 

OPISKELIJAKURAATTORI

Kuraattori Jasmina McLeod Smith

0400361083

jasmina.mcleodsmith@hyvinkaa.fi

Opiskelijakuraattori on tavattavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin B-siiven päässä olevassa opettajien työtilassa sekä muina päivinä sovitusti. Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden opintoja sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitosyhteisön ja opiskeluhuoltoryhmän sekä tarvittaessa muiden opiskelijan elämään kuuluvien tahojen kanssa. Kuraattorin tehtävänä on järjestää opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Kuraattorin kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Esimerkiksi lukio-opiskeluun liittyvät vaikeudet, jaksaminen, ihmissuhteet, yksinäisyys, erilaiset kriisit ja muut asiat, jotka painavat mieltä, ovat sellaisia asioita, joista on hyvä keskustella jonkun aikuisen kanssa. Asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, kuraattori on koulussa opiskelijaa varten.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimella tai käymällä paikan päällä.

 

OPISKELIJAPSYKOLOGI

Psykologi Minna Ojala

0408472126

minna.ojala@hyvinkaa.fi

 

Psykologi auttaa opiskelijoita mm. elämän kriisitilanteissa, oppimisvaikeuksissa, mielenterveysasioissa esim. masennuksessa ja ahdistuksessa tai ihmissuhdeongelmissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijan myös koulun ulkopuolisiin palveluihin. Psykologille voi varata ajan opiskeluhuoltohenkilöstön kautta tai olla yhteydessä  Wilma-viestillä tai puhelimitse. Ville Puonti toimii Hyvinkään lukioiden ja Hyrian yhteisenä psykologina. Opiskelijapsykologi on tavattavissa Sveitsin lukiolla torstaisin B-siiven päädyssä.

 

Päivitetty 30.7.2020