Üldinformatsioon

Meie kool on loodusteaduse kallakuga üldhariduslik klassideta gümnaasium. Koolis õpib umbes 420 õpilast, neist pooled on valinud looduõpetuse süvaõppe ja ülejäänud õpivad tavaprogrammi alusel. Gümnaasiumi lõputunnistuse saamiseks peavad õpilased läbima vähemalt 75 kursust (ülempiiri ei ole kursuste arvule seatud). Õppeaasta on jagatud viieks õppeperioodiks. Iga periood kestab umbes kaks kuud ja lõpeb eksaminädalaga. Keskhariduseks vajaliku õppeprogrammi võib õpilane omandada minimaalselt kahe ja maksimaalselt nelja aastaga.  Niisiis sõltub gümnaasiumis õppimise pikkus õppuri usinusest.

Loodusõpetuse kallaku valinud õpilased võivad süvendatult õppida bioloogiat, maatedust, füüsikat või keemiat. Nende ainete süvaõpe annab hea ettevalmistuse hilisemateks kõrgkooliõpinguteks maateaduse, arstiteaduse ja tehnika erialadel.

Samuti saab meie gümnaasiumis omandada väga head üldõpet keelte, filosoofia, ajaloo, usuõpetuse, muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse alal. Näiteks kunstiõpetuses on õpilastel võimalik valida 12 erineva kursuse vahel - alates kunsti algõppest kuni lühifilmide tegemise kursuseni.

Koolis on kolm arvutiklassi. Neist kaks põhiarvutiklassi, kus võib viibida vaid õpetaja loal, ja üks üldkasutatav klass kahekümne arvutiga.   

Sveitsi gümnaasiumi õpilaskollektiivis on praegu võrdselt poisse ja tüdrukuid, mida võib Soome gümnaasiumite üldpilti jälgides pidada pisut erandlikuks. Tavaliselt on Soome gümnaasiumites ülekaalus tütarlapsed.

Õpetajaid on koolis 30, neist veidi üle poole on naisterahvad. Gümnaasiumi õpetajatetoas valitseb meeldiv ja rahulik õhkkond, mis on tulemusliku õpetustöö üheks esmaseks eelduseks.

Sveitsi gümnaasium asub looduskaunis kohas, Sveitsi looduskaitseala ja loodusliku matkaraja vahetus läheduses.

Kohanimi Sveitsi on kinnistunud XX sajandi algupoolel, mil Hyvinkää linna elanikud hakkasid siia suvilaid ehitama. Nemad leidsid, et siinne loodus on väga sarnane Sveitsi maastikule ja hakkasidki seda piirkonda Sveitsiks kutsuma.

Kooli läheduses on ujula ja spordiväljak.

Kooli raamatukogust leiab palju head õppe- ja ilukirjandust, samuti värskeid ajalehti ja ka huvitavaid ajakirju. Raamatukogu on avatud kogu päeva, sest ta asetseb koridori keskel, kus on ka arvutid internetis surfamiseks.

Kooli koridoris on kohvi- ja limonaadiautomaat. Vabadel hetkedel võib käia lähedal asuvas Sveitsi ujula kohvikus. 

Kooli õpilasomavalitsus organiseerib kogu õppeaasta vältel mitmesuguseid huvitavaid üritusi.

Päivitetty 6.4.2015