Allmänt

I gymnasiet Hyvinkään Sveitsin lukio har vi både en naturvetenskaplig och en allmän linje.

I vårt gymnasium har vi cirka 420 studerande, av vilka hälften går på den naturvetenskapliga och hälften på den allmänna linjen. På den naturvetenskapliga linjen kan man fördjupa sig i biologi, geografi, fysik och kemi, så linjen ger goda färdigheter för fortsatta studier i naturvetenskaper, teknik och medicin. På den allmänbildande linjen i vårt gymnasium får man en god allmänbildande grundutbildning för livet: studeranden kan koncentrera sig på till exempel främmande språk, sport, drama samt bild och konst; i skolan har vi bland annat flera kurser som ansluter sig till film.  Avvikande från den allmänna trenden är att ungefär hälften av studerandena är pojkar. Vår varmhjärtade och kompetenta lärarkår består av cirka 30 personer (och personligheter).

Hela skolbyggnaden förfogas enbart av vårt gymnasium, vilket skapar en trygg och lugn atmosfär för studierna och undervisningen.  Vår skola ligger nära intill frilufts- och naturskyddsområdet Sveitsi. Hit tar det bara cirka 15 minuter att promenera från Hyvinge järnvägsstation.

I närheten av skolan har vi ytterligare simhallen i Sveitsi samt utmärkta idrotts- och motionsanläggningar: Sveitsiparkens varierande terräng för sommar- och vintersport, ishallen, en fotbollsplan och curlinghallen.

I biblioteket finns ett gott urval fakta- och skönlitteratur, tidningar och två av datorerna är anslutna till Internet. Vad gäller CD-rom så finns de tillgängliga i ADB-salen. Utrymmena med ADB kan användas bland annat för att skaffa material för uppsatser och essäer och att skriva andra skriftliga uppgifter. Till studerandenas fria förfogande har vi 20 datorer med Internet-anslutning. Men för att få arbeta i den egentliga ADB-salen måste man dock ha tillstånd från någon av lärarna.

I skolan har vi kaffe- och läskautomater, i närheten finns en kiosk samt kaféet i Sveitsi simhall. Närmaste butik ligger bara på några minuters avstånd. I skolans utrymmen kan man också spela gatubasket, biljard, schack och bordtennis.

Den aktiva elevkåren i skolan ordnar olika tillställningar året om.

Päivitetty 6.4.2015