Yhteystiedot ja henkilöstö

Hyvinkään Opisto

Kenkätehtaankatu 1, 05900 Hyvinkää (1.1.2021 alkaen)
040 155 6332, 040 155 6330
hyvinkaanopisto@hyvinkaa.fi
www.hyvinkaanopisto.fi

 

Henkilöstö ja vastuualueet


Rehtori
Johanna Taruma TtM
0400 387 203
johanna.taruma@hyvinkaa.fi
Hallinto ja kehittäminen, talous- ja henkilöstöasiat

  • Liikunta, terveys, hyvinvointi ja tilauskoulutus

Opistosihteeri  Erja Holopainen
040 155 6330
erja.holopainen@hyvinkaa.fi

  • Asiakaspalvelu, laskutus ja palkanmaksu

Iltavahtimestari  Urho Korkkanen
0400 910 784
urho.korkkanen@hyvinkaa.fi
Tavattavissa työkauden aikana klo 15.00–21.00

  • Asiakaspalvelu, opetustilat

Suunnittelijaopettaja / hankekoordinaattori, vararehtori  Anu Nukki FM
040 155 6331
anu.nukki@hyvinkaa.fi

  • Kipinää kohti -hanke (lukuvuosi 2020-2021), lukutaitokoulutus
  • Kieltenopetus sekä kirjallisuus ja kirjoittaminen 1.8. lähtien

Kieltenopettaja  Annu Perttula FM
040 757 2176
annu.perttula@hyvinkaa.fi

  • Kieltenopetus (sijaisuus lukuvuosi 2020-2021)

Musiikinopettaja Sami Pirttilahti Musiikkipedagogi Amk
040 837 7657
sami.pirttilahti@hyvinkaa.fi

  •  musiikki, tanssi, tietotekniikka

Taideaineet Matti Uusikylä TaM
040 155 4412
matti.uusikyla@hyvinkaa.fi

  • Kuvataide, ilmaisutaito, yhteiskunnalliset aineet, yleisluennot

Tekstiilityönopettaja  Heljä Reponen KM
040 353 6913
helja.reponen@hyvinkaa.fi

  • Tekstiilityö ja muut kädentaidot, kotitalous, luonto, puutarha,

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus Nella-Sofia Suutari FM
040 670 1380
nella-sofia.suutari@hyvinkaa.fi

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus Galina Misharina FM
040 719 8432
galina.misharina@edu.hyvinkaa.fi

 

 

Päivitetty 18.5.2021