Opisto keskeyttää kurssin

Opisto voi keskeyttää käynnissä olevan kurssin, mikäli opiskelijamäärä putoaa toistuvasti määritellyn minimitason alapuolelle. Keskeytyksistä päätetään tapauskohtaisesti.

Mikäli koko lukuvuoden tai lukukauden pituinen kurssi keskeytetään, voi se keskeytysilmoituksen saatuaan jatkaa vielä kaksi kokoontumiskertaa. Lyhyemmillä kursseilla tällaista karenssiaikaa ei noudateta. Opiskelijamäärän vähentymisestä johtuvassa keskeytyksessä kurssimaksua ei palauteta.

Päivitetty 19.6.2019