Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaihe käynnistynyt

Nyt pääset tekemään ehdotuksen / ehdotuksia seuraavaan osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.

Hyvinkään kaupunki toteuttaa nyt neljännen kerran koko kaupunkia koskevan osallistuvan budjetoinnin. Kaupunki on varannut osallistuvaan budjetointiin tänä vuonna 50.000 euroa, josta 15.000 ohjataan jaettavaksi talkoorahaksi kylille. 
35.000 euroa käytetään kuntalaisten ehdottamiin kohteisiin.

Tästä pääset tekemään ehdotuksesi: https://www.ehyvinkaa.fi/osallistuvan-budjetoinnin-ehdotus/

Ehdotusajan päätyttyä kaupunki käy läpi kaikki ajoissa saapuneet ehdotukset ja varmistaa, että ehdotukset täyttävät ennalta määritellyt arviointikriteerit. Mikäli ehdotus täyttää kriteerit, laaditaan sen toteuttamiselle alustava kustannusarvio. Kun ehdotuksille on saatu alustavat hintalaput, otetaan ne mukaan kaikille kuntalaisille avoimeen äänestykseen.

Äänestys valituista kohteista käynnistyy 13.3.2023 ja äänestysaika päättyy 23.03.2023.

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin sivuilta

Päivitetty 5.1.2023