Vaiveronkadulle uudet pysäköintirajoitukset

Vaiveronkadun pysäköintirajoituksia on muutettu Aleksis Kiven kadun ja Monninkadun välisellä osuudella.

Osa uusista pysäköintikieltomerkeistä on asennettu väliaikaisesti betoniporsaaseen, kunnes ne voidaan lumien sulettua asentaa maahan.

Vaiveronkadulla kadunvarsipysäköinti on aiheuttanut ongelmia. Kadun molemmille puolille pysäköidyt autot kavensivat ajoradan liian kapeaksi ja kohtaamisvarat jäivät liian pieniksi. Tämä vaikeutti myös linja-autoliikennettä. Pysäköinnin rajoittamisella parannetaan Vaiveronkadun liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samalla helpotetaan linja-autojen liikennöintiä ja kadun talvikunnossapitoa.

Vaiveronkadulla Aleksis Kiven kadun ja Monninkadun välisellä osuudella pysäköinti on tästä lähtien kielletty aina toisella puolella katua. Edelleen pysäköinti on sallittu Vaiveronkadun pohjoispuolella välillä Tasavallankatu-Kansankatu sekä kadun eteläpuolella välillä Kansankatu-Monninkatu. Pysäköinti on sallittu myös osittain Vaiveronkadun eteläpuolella välillä Aleksis Kiven katu-Tasavallankatu sekä rajoitetusti kadun pohjoispuolella Kansankadun ja Monninkadun välisellä osuudella.

Pysäköintirajoitukset on esitetty alla olevassa kartassa.

Vaiveronkadun pysäköintirajoitukset. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Pysäköintikiellot on osoitettu aina sille puolen katua, jolla pysäköintitarve on ollut vähäisempää ja pysäköintitilaa on ollut rajoitetusti katuosuudelle sijoittuvan bussipysäkin takia.

Rajoitusten muuttamisesta on tehty viranhaltijapäätös 16.12.2022.

Päivitetty 5.1.2023