Talven lumityöt

Hyvinkäällä on tällä hetkellä vaihtelevat sääolosuhteet. Tiet voivat olla liukkaita. Varovaisuutta siis liikenteeseen.


Katuverkon kunnossapito etenee kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Talvikunnossapidon piiriin kuuluvat kadut ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Kunnossapitoluokkia on kolme, ja samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.

Korkeinta hoitoluokkaa ovat vilkkaasti liikennöidyt pääkadut, seuraavaa hoitoluokkaa ovat nk. kokoojakadut ja näitä seuraavat tonttikadut.

Auraus aloitetaan, kun sataneen lumen määrä ylittää lumimäärä-sarakkeessa määritellyn rajan. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana pyritään väylät pitämään liikennöitävässä kunnossa, mutta aurausta joudutaan ajoittamaan lumisateen ajankohdan ja kuljettajien lakisääteisten lepoaikojen mukaisesti.

Tavoitteena on, että kadut olisivat aurattu ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00).

Kunnossapitoluokka

 Kuvaus

lumimäärä

I-luokka (A-luokka)

  • pääkadut
  • pääkevyenliikenteenväylät ja -jalkakäytävät (A)

3 cm

II-luokka (B-luokka)

  • kokoojakadut
  • muut kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja puistoväylät (B)

5 cm

III-luokka

  • tonttikadut
  • pysäköintialueet

5 cm

Lumen tulee mahtua omalle tontille

On hyvä muistaa, että kiinteistön omistaja vastaa tontille johtavan tonttiliittymän kunnossapidosta ja aurausvallin poistamisesta. Lumen tulee mahtua omalle tontille, eikä lunta saa kasata naapurin tai kaupungin tontille, kadulle tai viheralueelle.

Katso kuva katualueen aurausvastuista (1,8 mt, pdf).

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Kulomäen lumenvastaanottopaikka

Kulomäen lumenvastaanottopaikka ottaa lumikuormia vastaan yrityksiltä. Vastaanottopaikka on muuttunut maksulliseksi muiden kuntien tapaan; lumikuormat kulkevat automaattipuomin kautta.

Lue lisää lumen vastaanottopaikasta verkkouutisestamme:
Lumenvastaanottopaikka - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)

Palautetta otetaan vastaan

Katujen kunnossapidon ohella voit antaa palautetta kattavasti kaupungin eri palveluista verkkosivujemme kautta:
Palautteet ja kehitysideat · eHyvinkää (ehyvinkaa.fi)

Lumikola

Päivitetty 19.1.2023