Sveitsin vesihuoltolinjan rakentaminen

Sveitsin kaupunginosassa alkaa viikolla 45 työt Sveitsin vesihuoltolinjan nykyisen jätevesiviemärin saneeraamiseksi sekä uuden sadevesiviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi.

Saneerausalueelta uusitaan huonokuntoinen jätevesiviemäri ja samalla rakennetaan uudet runkolinjaputket sadevesiviemärille ja vesijohdolle. Nyt rakennettava vesijohto lisää Hyvinkään Veden vedenjakelun toimintavarmuutta alueella. Uudet runkolinjaputket sijoitetaan Sveitsinpuiston osuudella olemassa olevien puistoväylien alle. Väylät ennallistetaan vesihuoltorakentamisen jälkeen nykyisen kaltaisiksi.

Kohde sijaitsee osittain Sveitsin luonnonsuojelualueella, jonka johdosta Hyvinkään Vesi on hakenut Uudenmaan ELY- keskukselta lupaa poiketa (YSA012927) rauhoitusmääräyksistä vesihuoltolinjan saneerausta ja uudisrakentamista varten. ELY- keskuksen myöntämä lupa on voimassa 31.12.2023 asti.

Urakoitsijan työt alueella valmistuvat helmikuussa 2022 ja alue viimeistellään kaupungin omana työnä loppuvuoden aikana.

Päivitetty 9.11.2021