Rakentamisen kiihtyessä rakennusvalvonta on ruuhkautunut.

Toimet lisäresurssin saamiseksi on käynnistetty. Uusi rakennustarkastaja pyritään samaan mahdollisimman pian, mutta haasteellisen ajankohdan vuoksi viran täyttäminen saattaa venyä syksyyn. Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvontojen yhteistyösopimuksen mukaisesti työkuormaa lupakäsittelyssä ja katselmuksissa jaetaan molempien kaupunkien viranhaltijoiden kesken. Pyrkimyksemme on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Ruuhkan vuoksi asiakkaiden on kuitenkin syytä varautua pidentyviin lupakäsittelyaikoihin ja katselmusajankohtien saatavuuteen. Katselmuksissa pääpaino on aloituskokouksissa ja käyttöönottokatselmuksissa. Ei akuutit loppukatselmukset tehdään kesälomakauden jälkeen. Tarvittaessa jatkamme pyynnöstä luvan voimassaoloaikaa muutamalla kuukaudella, mikäli lupa on menossa vanhaksi kesäkuukausien aikana. Kaikki katselmuspyynnöt on syytä tehdä muutamaa viikkoa, mielellään kuukausi ennen ennakoitua ajankohtaa.

Hyvinkään ja Järvenpään yhteistä päivystävä rakennustarkastaja -palvelua supistetaan kesälomakautena viikoilla 25-32 siten, että päivystysaika on arkisin klo 9.00-11.00. Näin turvaamme henkilöstölle enemmän aikaa lupakäsittelylle ja katselmuksille.

Aiemmista vuosista poiketen rakennusvalvonnassa ei ole kesäsulkua, vaan henkilöstöä on paikalla koko lomakauden ajan. Asioiden mahdollisimman sujuvan etenemisen takaamiseksi on hyvin tärkeää, että suunnittelijat ja työnjohtajat tutustuvat tarkasti rakennusvalvonnan sivuilla oleviin lupa- ja katselmusohjeisiin ja toimivat niiden mukaisesti. Hyvällä yhteistyöllä voimme merkittävästi parantaa toiminnan sujuvuutta ruuhkatilanteessa.

Rakennusvalvonta

  • toimii supistetusti 14.6. – 5.9. välillä.
    Toimimme edelleen pääosin etänä. Tapaamiset vain erikseen sovittaessa.
  • Päivystävä rakennustarkastaja on tavoitettavissa 21.6.-14.8. arkisin klo 9-11.00
Päivitetty 17.6.2021