Kytäjän kouluun parannuksia

Kytäjän koulun oppilaiden terveys- ja liikenneturvallisuus kohentuvat. Koulu liitetään kunnallistekniikkaan ja Kenkiäntien varteen tulee kevyenliikenteenväylä.

Tähän asti Kytäjän koulu on ottanut käyttövetensä porakaivosta, jonka vesi ei kaikilta osin täytä laatuvaatimuksia. Käyttövesijärjestelmään onkin pari vuotta sitten asennettu vedenkäsittelylaitteisto. Laitteistolla saadaan kuitenkin käsiteltyä vain kylmä käyttövesi, eli juomavesi ja keittiön käyttämän vesi.

Myös ikääntynyt jätevesijärjestelmä vaatisi uusimista lähitulevaisuudessa. Betonikaivot ja jätevesipumppaamo alkavat olla käyttöikänsä päässä.

- Tässä urakassa on terveys- ja ympäristönäkökohtia. Uusi järjestelmä tuo myös toimintavarmuutta, Erkki Viljanen sanoo.

Viljanen toimii LVIA-projektipäällikkönä Hyvinkään kaupungilla.

Yleiset wc-tilat sijaitsevat koulun laajennussiiven päädyssä. Kun koululle vedetään uudet putket, samalla tehdään remonttia myös sisätiloihin.

- Nyt uusitaan WC-tilojen pinnat, vesijohdot ja viemärit, Viljanen kertoo.

Hyvinkään Veden vesijohto sekä jäteveden pumppaamo sijaitsevat Kytäjän Golfkeskuksen vieressä. Uuden putkiston reitti kulkee Golfkeskukselta Kenkiäntien ja vanhan pyörätien viertä Kytäjän koululle.

Kenkiäntien putkikaivannon päälle rakennetaan kevyenliikenteenväylä. Sillä parannetaan koululaisten liikenneturvallisuutta.

Remontti tuo myös säästöjä. Nykyisen järjestelmän käyttökulut ovat tällä hetkellä n. 7000 euroa vuodessa. Jatkossa vesimaksut on n. 2000 euroa.

Viljanen kiittelee maanomistajan, eli Kytäjä Golf Oyn  suhtautumista urakkaan.

- Maarakennustöiden suunnittelu tehtiin yhdessä ja hyvässä ymmärryksessä.

Koko urakan kustannusarvio on 275 000 euroa.

Viljanen toteaa, että työt etenevät aikataulussa.

- Vastaanottopäivä on 17.12.2022. Pyörätien asfaltointi ja kaivuutöiden viimeistelyt ja siistimiset jäävät keväälle.

Kytäjän koulu sijaitsee Kytäjärven rannalla Rytkönniemessä. Koulua on pidetty luonnonkauniilla paikalla vuodesta 1874 lähtien. Lukuvuonna 2022-2023 koulussa opiskelee 63 lasta. Rakennuksessa toimii alakoulun (luokat 1-6) lisäksi esiopetusryhmä sekä iltapäiväkerho.

Rakennusurakan yhteydessä myös Rytkön leirikeskus liitetään kunnallistekniikkaan.

Kytäjän koulun vesihuoltosaneeraus.

Päivitetty 8.11.2022