Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin

Toukokuussa 2022 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksena kaupunki sai mm. kehittämisideoita ja kiitosta.

Toukokuussa 2022 toteutetun kuntalaiskyselyn mukaan Hyvinkäällä on monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat edellytykset edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä kaupungin tuottamien kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden ja olosuhteiden avulla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä 1.1.2019 Keusoten ja 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, Hyvinkään kaupungin tuottamien vapaa-ajanpalveluiden painoarvo on korostunut entisestään.

Kaupungilla työskentelee 70–75 liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden ammattilaista, joiden tehtävänä on edistää kuntalain (2015) mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä nimenomaan vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyen Hyvinkään kaupunkistrategin, Pelikirjan, mukaisesti. Hyvinkään nykyisen kaupunkiorganisaation tehtävänä ei ole enää tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan luoda kaikille asukkaille avoimia edellytyksiä lisätä omaa hyvinvointia ja terveyttä – toisin sanoen auttaa hyvinkääläisiä auttamaan itse itseään ja läheisiään.

Toukokuussa 2022 toteutettiin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden yhteinen kysely, jossa tiedusteltiin kuntalaisten näkemyksiä kaupungin

  • museo-, kirjasto-, kulttuuri- ja tapahtumapalveluista
  • nuorisopalveluista
  • liikuntapalveluista
  • hyvinvointipalveluista
  • turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Sähköiseen kyselyyn vastasi 285 hyvinkääläistä, joiden kesken arvottiin pääsylippuja Rockfestiin ja lahjakortteja Hyvinkääsaliin. Suurin osa vastaajista oli työikäisiä (79 %) ja naisia (81 %), jotka myös ovat kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden aktiivisimpia käyttäjiä. Vastauksia saatiin tasaisesti eri puolilta kaupunkia.

Kuntalaiskyselyn tuloksia

Museo-, kirjasto-, kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin osallistutaan usein kerran tai pari vuodessa. Taajimpaan vieraillaan kirjastossa. Näiden palveluiden sijaintiin ja turvallisuuteen ollaan erittäin tyytyväisiä sekä esteettömyyteen, viihtyisyyteen, määrään, laatuun ja hintatasoon varsin tyytyväisiä. Kuntalaisten antamat kouluarvosanat vaihtelivat 7½:sta ja 9:ään. Kyseisiä palveluita pidetään monipuolisina ja laadukkaina, mutta niistä tiedottamisen toivotaan olevan nykyistä näkyvämpää ja keskitetympää.

Kysely vahvisti sitä, mikä on valtakunnallisestikin tiedossa: nuorisopalveluiden toimintaan osallistuu säännöllisesti pieni (10–20 %), mutta sitäkin aktiivisempi joukko alaikäisiä nuoria. Käytännössä kuitenkin nuorisopalvelut tavoittaa mm. koulunuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön kautta koko ikäluokan. Valtakunnallista kiitosta ja huomiota saaneisiin nuorisopalveluihin oltiin varsin tyytyväisiä, sillä toiminnosta riippuen kouluarvosanat vaihtelivat 7½:n ja 8+:n välillä.

Kilpaurheilun ja isojen urheilutapahtumien lisäksi arki- ja hyötyliikunnalla on Hyvinkäällä vankka asema. Vastaajista peräti 94,7 % harrastaa säännöllisesti tai vähintään satunnaisesti arki- ja hyötyliikuntaa. Kuntoliikuntaa harrastaa 81 % ja luontoliikuntaa 77 %. Kilpaliikuntaa harrastaa säännöllisesti 6,4 % vastaajista. Jotain liikkumismuotoa harrastaa vähintään kerran viikossa 94 % vastaajista ja 73 % liikkuu ainakin joltain osin suositusten mukaisesti. Polarisaation näkökulmasta on huomattava, että 27 % ei liiku liikuntasuositusten mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan johdu vastaajien itsensä mielestä olosuhteiden puuttumisesta vaan ajan ja oman motivaation puutteesta tai terveydellisistä esteistä.

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden uusimman yksikön, kahden työntekijänhyvinvointipalveluiden (psykososiaalisen hyvinvoinnin) näkökulmasta hyvinkääläiset voivat varsin haastavista ja erikoisista ajoista huolimatta hyvin: 88,8 % vastaajista kokee itsensä henkisesti toimintakykyiseksi, 86,2 % omaan elämäänsä tyytyväiseksi, 72,5 % sosiaalisesti aktiiviseksi ja 74,1 % luottavaiseksi oman kaupungin tulevaisuuden suhteen. Eniten huolta aiheuttaa se, että peräti 62,9 % vastaajista tuntee itsensä stressaantuneeksi ja 60,7 % on huolissaan läheisistään. Sen sijaan suurin osa ei ole – ehkä yleisten mielikuvien vastaisesti – huolissaan itsestään (61,6 %), alavireinen tai masentunut (66,3 %) tai yksinäinen (68,0 %).

Valtaosa vastaajista tuntee olevansa turvassa kävellessään yksin päivällä Hyvinkäällä (95,8 %). Kuntalaiset myös voivat suositella Hyvinkäätä asuinpaikaksi (91,9 %) ja vierailukohteeksi (80,3 %) muualla asuville. Hyvinkää ja varsinkin oma asuinalue koetaan sekä turvalliseksi, viihtyisäksi että ylpeyttä herättäväksi. Huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää siihen, että ilta- ja yöaikaan koetaan jonkin verran turvattomuutta ja omia vaikutusmahdollisuuksia itseä koskeviin asioihin ja niiden valmisteluun voitaisiin pitää parempinakin.

Kehittämisideoita ja kiitosta

Kokonaisuutena toivotaan eniten nuorille lisää rakentavaa tekemistä, olemassa olevien laadukkaiden ja monipuolisten palveluiden näkyväksi tekemistä, viihtyisyyteen panostamista sekä talveen liittyviä, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä aktiviteetteja. Vaikka kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kuulunut jo yli 3,5 vuoden ajan Keusotelle, eikä Hyvinkään kaupungilla työskentele enää ainuttakaan sote-työn ammattilaista, kaupunki sai myös tämän kyselyn kautta runsaasti kriittistä palautetta lakisääteisistä ja korjaavista sosiaali- ja terveyspalveluista, kuten perusterveydenhuollosta, ikäihmisten palveluista, omaishoitajien tilanteesta sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista. Tämä palaute on jo toimitettu eteenpäin sote-kuntayhtymään palveluiden kehittämiseksi.

Erityisen tyytyväisiä hyvinkääläiset ovat Uimalaan, lähellä olevaan luontoon ja palveluihin, poikkeuksellisen kattaviin ja monipuolisiin liikkumisolosuhteisiin, Hyvinkääsaliin ja kirjaston toimintaan ja runsaaseen tapahtumatarjontaan. Varsinkin Sveitsi, Usmi, kävelyreitit ja ladut nostettiin toistuvasti esiin.

Niilopekka ja Janitapio

Päivitetty 12.9.2022