Kaupunki varautuu energian hinnan nousuun

Hyvinkäällä on tehty töitä energiatehokkuuden parantamiseksi jo yli kymmenen vuotta.

Kaupungin kiinteistöjen ilmanvaihtoa, lämmitystä, valvontaa ja hälytystekniikkaa on järjestelmällisesti parannettu. Valaistusta on uusittu energiatehokkaaksi (LED) vuodesta 2015 alkaen. Myös aurinkopaneelijärjestelmiä on asennuttu vuodesta 2020. Öljylämmityksestä on neljää kohdetta lukuun ottamatta luovuttu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän lisäksi rakennusten vaipan energiatehokkuus huomioidaan kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa.

Tulevana talvena on odotettavissa hintojen nousua energiamarkkinoilla ja sähkön säännöstelyä. Hyvinkään kaupunki varautuu tilanteeseen. Kaupunki käyttää eniten energiaa rakennusten lämmitykseen ja katuvalaistukseen. Niiden energiankulutusta vähennetään tulevana talvena hallitusti ja suunnitelmallisesti.

Rakennusten lämpötilojen lasku

Kaupungin omistamat rakennukset ovat erilaisia. Siksi niitä tarkkaillaan ja sisälämpötilaan reagoidaan talven aikana, jos siihen on tarvetta. Asiassa huomioidaan rakennusten tekninen toimivuus ja tilojen käyttäjät. Energiatehokkuuteen pyritään kuitenkin niin, että rakennusten tekninen ja sisäilmatekninen toimivuus ei vaarannu.

Kaupungintalon ja kaupungin varikon lämpötila lasketaan 19 asteeseen. Tilojen käyttäjät voivat pukeutumisella vaikuttaa omaan käyttömukavuuteensa. Siksi huonelämpö voi olla matalampi.

Kaupunki varautuu myös sulkemaan osia kiinteistöistään tai koko kiinteistön, jos se on muuten mahdollista.

Joidenkin julkisten tilojen lämpötilat lasketaan 20 asteeseen. Lasku pidetään maltillisena, koska esimerkiksi lapset ja ikäihmiset eivät pysty vaikuttamaan omaan lämpöviihtyvyyteensä samoin kuin aikuiset. Tiloja tarkkaillaan ja lämpötilaa muutetaan tarpeen mukaan.

Sähkön säästäminen

Kaupunki varautuu säästämään sähköä rajoittamalla sen käyttöä.

Kaupunki tekee yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoima Oy:n ja jakeluverkkoyhtiö Carunan kanssa. Yhdessä pyritään löytämään järkevät keinot sähkön säästämiseen ja tilanteiden ennakoimiseen.

Eniten sähköä vievät katuvalaistus, Sveitsin Uimala, Jääliikuntakeskus, Kipinä ja Kauniston vanhainkoti sekä viisi koulurakennusta ja kaupunkikonsernin omistama Villatehdas.

Katuvalaistuksessa säästetään himmentämällä valaistusta tai sammuttamalla se kokonaan. Kaupungin katuvalaistuksesta n. 50% on jo uusittu energiatehokkaiksi led-lampuiksi.

Hyvinkään Veden ja Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt, mm. Hyvinkään sairaala, ovat sähkön käytössä etusijalla. Näiden kohteiden sekä koulujen ja päiväkotien energiansäästön toimenpiteet ovat rajattuja.

Enerkey-palvelulla reaaliaikaista seurantaa

Hyvinkään kaupungissa käytetään Enerkey-palvelua, jonka avulla voidaan seurata kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta tuntitasolla (lämpö, sähkö ja vesi). Järjestelmä hälyttää, jos jotakin erityistä kohteissa tapahtuu. Näin päästään heti kiinni häiriötapauksiin ja korjaustoimiin.

Energiahelppi-neuvontapalvelu

Energiahelppi on hyvinkääläisten energiansäästöön liittyvä energianeuvontapalvelu, joka neuvoo hyvinkääläisiä energiatehokkaaseen asumiseen sekä hiilineutraalimpaan rakentamiseen. Palvelu on aloitettu vuonna 2019 ja siitä vastaa Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään Lämpövoima Oy. Palvelu on tarkoitettu kaikille hyvinkääläisille. Sivuilta löydät tietoa palveluistamme sekä hyödyllistä tietoa energiansäästämisestä.Tule säästämään yhdessä energiaa kanssamme!
EnergiaHelppi - Energiafiksua Hyvinkäätä rakentamassa

Astetta alemmas -kampanja

#Astettaalemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja, jossa Hyvinkään kaupunki on mukana. Kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. On aika tehdä nopeavaikutteisia energiansäästötoimia!

Astetta Alemmas

Päivitetty 11.10.2022