Katujen puhdistus on alkanut

Hyvinkään kaupunki on aloittanut katujen hiekanpoiston. Puhdistus kestää noin 5 viikkoa, mikäli yöpakkaset tai takatalvi eivät häiritse työskentelyä.

Ensimmäisenä puhdistetaan kevyen liikenteen väylät, vilkkaimmin liikennöidyt ajoväylät ja ydinkeskustan alue.

Puhdistustöiden alku on viivästynyt parilla viikolla kevätsään oikullisuuden vuoksi. Tavoitteena on puhdistaa kulkuväylät 17.5. mennessä ja liikenneviheralueet sekä muut erikseen määritellyt alueet 31.5. mennessä. Poistotyöt suoritetaan alueen hoitoluokan mukaisessa järjestyksessä.

Katupöly

Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä. Liikennevirta ja tuuli nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan kuivilta kaduilta.

Katupöly heikentää ilmanlaatua. Pölyisintä on alueilla, joissa on paljon liikennettä. Katupölystä saavat oireita erityisesti astmaatikot ja sydänsairaat.

Pölyä on yleensä eniten ilmassa maalis-huhtikuussa, mutta pölyisyys vaihtelee sään mukaan. Aurinkoisina ja kuivina päivinä pölyä on runsaasti. Sulamisvedet ja sade puolestaan kostuttavat tienpinnat, mikä vähentää pölyn määrää.

Liukkaudentorjunnassa pyritään käyttämään sellaisia materiaaleja ja aineita, joilla pystytään vähentämään keväisen katupölyn aiheuttamia haittoja. Hyvinkäällä on käytössä pestyä hiekkaa tai sepeliä. Kiertoliittymissä ja joissakin muissa erikseen määritellyissä paikoissa käytämme kaliumformiaattia.

Hyvinkään kaupunki pyrkii pienentämään keväistä ilmanlaatuongelmaa poistamalla katujen hiekoitushiekan mahdollisimman tehokkaasti sääolosuhteiden mukaan. Katupölyn määrä vähenee, kun kadut saadaan puhdistettua.

Puhdistustyö

Keskusta-alueen ja vilkkaimmin liikennöityjen sisääntuloväylien harjaus, pesu ja viimeistely imulakaisukoneella edellyttävät 5–6 yöaikaista lähtöä. Pelkästään harjaamalla kiintoaines pois pölyäminen lisääntyy, koska väylälle jää hienoainesta.

Pinta kostutetaan ennen kiviaineksen poistoa

Jos sää jatkuu pitkään kylmänä ja aurinkoisena, katupöly lisääntyy huomattavasti. Tällöin pölyn sitomiseksi käytetään laimeaa suolaliuosta, jolla kastellaan ajoratojen reunat.

Liikennealueiden lisäksi kiviaines poistetaan välikaistoilta, jakajilta sekä viheralueilta, joille on aurattu tai välivarastoitu lunta. Osa työstä tehdään käsin, joten siinä menee aikaa.

Pyrimme välttämään harjaamista väyliltä katuviheralueille, puistoalueille, ojiin tai sadevesikaivoihin.
Työt suoritetaan katualueilla kerralla koko väylän leveydeltä. Harjaamisen yhteydessä kiviaineksen pölyäminen pyritään estämään riittävällä kastelulla.

Lumien poisajo vähentää katupölyä

Aurausvalleissa ja lumikasoissa kiviainesta on mukana varsin runsaasti. Osittain tästä syystä penkkoja pyritään keväällä kuljettamaan pois ajoväylien varresta lumenkaatopaikalle. Iso määrä kiviainesta saadaan pois väylien varresta pölyämästä ja haittaamasta esim. liikenneviheriöiden kevään hoitotöitä.

Talvikaudella 2024 lumenkaatopaikalle ajettiin infrapalveluiden toimesta 9 048 lumikuormaa.

Älä käytä lehtipuhallinta keväällä

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset kieltävät lehtipuhaltimen käytön asemakaavoitetuilla alueilla maalis-, huhti- ja toukokuun ajan. Hiekoitushiekan poistoon lehtipuhallinta ei tule käyttää lainkaan.

Oman pihan siivoaminen

Kiinteistöjen omistajia ja asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöitä kehotetaan puhdistamaan hallinnoimansa alueet hiekasta. Pölyhaittojen minimoimiseksi tulee harjauksen yhteydessä käyttää vettä sekä huolehtia, että hiekoitushiekkaa ei kulkeudu tontilta katualueelle.

Harjaa hiekka matoksi, ei kasoiksi kadun reunaan

Kiinteistön omistaja voi harjata hiekkoja tonttiliittymästä sekä kadun ja tontin väliseltä viheralueelta oman tontin kohdalta kadun reunaan. Tämä tulee tehdä ennen kuin katu harjataan.

Jätä hiekka kadun reunaan tasaiseksi matoksi, jolloin hiekka saadaan harjattua kerralla pois.

Pidetään yhdessä Hyvinkään ilmanlaatu hyvänä!

Katuharjakoneet katoksessa.

Päivitetty 11.4.2024