Hyvinkään pohjavesialueen päivitetty suojelusuunnitelma hyväksyttiin

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesien säilyminen käyttökelpoisina myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on tehostaa pohjaveden laaduntarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin vahinkojen ja onnettomuuksien varalle. 

Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti päivitetyn Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman noudatettavaksi viranomaistoiminnoissa.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesien säilyminen käyttökelpoisina myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on tehostaa pohjaveden laaduntarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin vahinkojen ja onnettomuuksien varalle. Suunnitelmalla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, mutta sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa ja lupahakemuksia ratkaistaessa.

Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Suojelusuunnitelmaan voi tutustua tästä: Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen rajauksia voi tarkastella karttapalvelun kautta: kartta.hyvinkaa.fi/

Lisätietoja:

Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, p. 0400 610 804, mika.lavia@hyvinkaa.fi

Päivitetty 25.3.2021