Hyvinkään lukioon 356 ensisijaista hakijaa vuoden 2021 yhteishaussa

Ensisijaisesti Hyvinkäälle hakeneista opiskelijoista 269 on hakemassa yleislinjalle ja 87 luonnontiedelinjalle.

Hyvinkään lukioon on vuoden 2021 yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä hakenut 1110 opiskelijaa, joista 356 on asettanut Hyvinkään lukion ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Ensisijaisesti Hyvinkäälle hakeneista opiskelijoista 269 on hakemassa yleislinjalle ja 87 luonnontiedelinjalle.

Hakijamäärään on vaikuttanut lukion uusien, Kipinä-talossa sijaitsevien toimitilojen lisäksi myös oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttamat vaikutukset hakijoiden valintoihin. Toistaiseksi on liian aikaista arvioida, miten tämä vaikuttaa sisäänpääsyn keskiarvoon.

- Nykyisten yhdeksäsluokkalaisten opiskeluvalinnat eroavat aiempien vuosien hauista siten, että koululaisia suositellaan nykyisin merkitsemään yhteishaussa entistä useampia vaihtoehtoja tulevaksi opiskelupaikaksi, sanoo Hyvinkään lukion rehtori Kirsi Silvennoinen.

- Hakijamäärien vertailu aiempiin vuosiin on vaikeaa johtuen sekä oppivelvollisuusiän pidentämisen vaikutuksista, että siitä, että Hyvinkäällä ei enää ole kahta eri lukiota, joihin haetaan, jolloin moni haki molempiin lukioihin erikseen. Opiskelupaikkojen määrä Hyvinkäällä on nyt yhteensä 300 paikka, mikä on enemmän kuin edellisinä vuosina, jolloin meillä oli kaksi lukiota, taustoittaa Silvennoinen.

Lopulliset yhteishaun tulokset julkaistaan 17.6.2021.

Lisätietoja

Kirsi Silvennoinen, rehtori, p. 040 530 1081
Jaakko Rainio, kehittäjärehtori, p. 040 7410 911

Päivitetty 7.4.2021