Hyvinkään kaupunki selvitti taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä

Onko taiteilijoilla edellytyksiä tehdä työtään ja ammentaa luovuudestaan Hyvinkäällä, jolla on pitkät perinteet taidekaupunkina?

Tähän kysymykseen kaivattiin keväällä 2023 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa vastauksia.

”Toivoisin kulttuuritaloa, jossa olisi eri taiteenalojen taiteilijoilla työhuoneita, harjoitus, näyttely- ja esiintymistiloja. Myös residenssitiloja ja taideyhdistysten kokoontumistiloja. Vuokrattavia työhuoneita esim. erillisiä lyhytaikaisesti vuokrattavia grafiikantiloja, valokuvalaboratorio, savityötiloja, joissa esim. vuokrattava keramiikka uuni. Säilytystiloja. Tällaiselle kokonaisuudelle olisi tarvetta taiteilijoille ja taiteen käyttäjille. Mielessäni on pienimuotoinen Kaapelitehdas. Tämä kokonaisuus on erialojen taiteilijoille ja osallistujille yhteisöllinen kokonaisuus.” *

Hyvinkään kaupungin Aktiivinen elämyskaupunki -kärkihankkeen mukaisesti kaupunki tukee taiteen ammattilaisten työskentelyä ja pyrkii tarjoamaan taiteen tekijöille mahdollisuudet pitkäjänteiseen työhön. Jotta tulevaisuudessa Hyvinkää voisi tarjota entistä paremmin puitteita taiteilijoiden työskentelylle, oli kaupungin tarve kartoittaa taiteilijoiden työskentelytilojen nykytilaa ja mahdollista lisätarvetta. Keväällä 2023 toteutettiin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kysely taiteilijoille tausta-aineiston muodostamiseksi.

Kyselyn vastausaika oli 21.3.–14.5.2023 ja kyselyyn vastasi tuona aikana 31 ammattitaiteilijaa. Vastaajista 60 prosenttia oli päätoimisia taiteilijoita ja 63 prosentilta löytyi työskentelytila. Iso osa kyselyyn vastanneista hyvinkääläisistä taiteilijoista työskentelee kuitenkin muualla kuin Hyvinkäällä ja etenkin helposti savutettavat radan varren kunnat nousevat kyselyssä esiin. ”Meiltä taidemuseolta kysytään useasti vuodessa löytyisikö ateljeetiloja ja joudumme vastaamaan kieltävästi, niin harmillista kuin se onkin. Eikä tämä koske vain paikallisia, vaan myös tänne haluavia uusia taiteilijoita, siis uusia kaupunkilaisia”, museokeskus Taikan johtaja Tuomas Ravea kertoo.

” Taiteilijoiden työtilojen ei tarvitse olla juuri uusioremontoituja toimistotiloja uusilla valkoisilla pinnoilla”.

Vastausten perusteella asiat eivät olleet aivan huonosti, mutta parantamisen varaa löytyi. Valtaosalla vastaajista (89 %) oli työtiloihin liittyviä tarpeita, josta keskeisimpiä olivat perustarpeet: vesipiste, hyvä valaistus, internet-yhteys, yhteiset wc- ja oleskelutilat, joiden lisäksi edellytettiin kunnollista ilmastointia. Ilmastoinnissa etenkin poistoilman tarve korostuu, koska työskentelyt maalien ja muiden kemikaalien takia edellyttävät sitä.

”Järkevän hintaisista, edullisista työtiloista on valtava pula.”

Suurimmalla osalla taiteilijoista (68 %) vuokran suuruus oli alle 300 euroa kuukaudessa ja vain pieni osa (14 %) vastaajista oli valmis maksamaan tätä enemmän vuokraa. Suurin osa (65 %) taiteilijoista työskentelisi mielellään omassa työhuoneessa, mutta samassa rakennuksessa muiden taiteilijoiden kanssa.

”Uskomme, että tällainen useamman taiteilijan samassa rakennuksessa työskentely mahdollistaa myös luovuuden ja yhteistyön uudessa mittakaavassa. Toivotaan, että tallainen sopiva tila heitä varten löytyisi lähitulevaisuudessa”, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen toteaa.

Kyselyn yhteydessä vastanneiden oli mahdollista ilmoittaa halukkuudestaan osallistua asian tiimoilta kokoontuvaan asiantuntijatyöryhmään. Kaupunki tulee kutsumaan ryhmän koolle vielä vuoden 2023 aikana.


Kuvatiedot: Taiteilija Tapio Hailin ateljeeta rakennetaan Hyvinkäällä, 1963. Kuva: Voitto Kivi / Hyvinkään kaupunginmuseo

*Tiedotteen sitaatit ovat otteita kyselyvastauksista.

Päivitetty 8.11.2023