Hyvinkään kaupunki saavutti energiansäästötavoitteet etuajassa

Kaupunki säästi energiaa mm. ilmanvaihdossa käyntiaikojen muutoksilla ja lämmöntalteenottojen lisäyksillä, sekä katuvalaistuksen ja muun valaistuksen uusimisella.

Näillä toimilla kaupunki saavutti sopimuskauden tavoitteensa etuajassa. 

Hyvinkään kaupunki on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS) vuodesta 2004. Se on Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä vuosina 2017–2025.

Eri toimialojen energiatehokkuussopimusten tavoite on vapaaehtoisesti tehostaa energiankäyttöä. Ne ovat Suomen ensisijainen keino täyttää EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Hyvinkään kaupungin energiansäästötavoite nykyisellä sopimuskaudella 2017–2025 on 4 119 MWh vuodessa. Tähän mennessä saavutettu, vielä vuonna 2025 voimassa oleva Hyvinkään kaupungin vuotuinen energiansäästö on 6 244 MWh. Hyvinkää on siis jo saavuttanut sopimuskauden tavoitteensa (toteutuminen 152 %). Suurimmat säästöt on saatu ilmanvaihdossa käyntiaikojen muutoksilla ja lämmöntalteenottojen lisäyksillä, sekä katuvalaistuksen ja muun valaistuksen uusimisella.

Hyvinkää on mukana myös hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU- kuntien verkostossa ja kestävää elämäntapaa tavoittelevan FISU-verkoston (Finnish Sustainable Communities) jäsen. Kaupungin energiatehokkuustavoitteet tukevat osaltaan myös näitä tavoitteita.

Kaupungin energiansäästötyöryhmä valmistelee vuosittain Hyvinkään Energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon. Siihen kootaan kyseisenä vuonna tehtäviä toimia kaupunkikonsernissa ja myös sidosryhmissä. Vuosikello toimii energiatehokkuussopimuksen vuositason toimintasuunnitelmana.

Hyvinkään kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 29.1.2024 Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikellon kuluvalle vuodelle.

Tutustu vuosikelloon tästä linkistä:
Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2024.

Valaistus Kirjastoaukiolla.

Päivitetty 23.2.2024