Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti palveluverkosta

Kevään viimeisessä valtuuston kokouksessa 13. kesäkuuta käsiteltiin sivistystoimen palveluverkkoselvitystä. Valtuusto päätti, että valtuutettu Salmisen (kok) muutosesityksen mukaisesti valitaan vaihtoehto 1 a keskustan alueen osalta.

Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 §51

Valtuutettu Salmisen (kok) tekemän muutosesityksen mukaan 1a mukainen tulos lopullisen äänestyksen jälkeen oli 26 – 25.

Paavolan alue

Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulusegregaatiohanketta. Samassa yhteydessä Paavolatalosta tehdään hankesuunnitelma. Paavolataloon rakennetaan nykyaikaiset tilat Paavolan alueen varhaiskasvatukselle, jolloin voidaaan luopua Jussilankadun päiväkodin peruskorjauksesta. Lisäksi Paavolataloon rakennetaan suunnitelman mukaisesti uusi liikuntasali. Hankesuunnitelma tuodaan sen valmistuttua päätöksentekoon.

Metsäkaltevan alue

Alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja varaudutaan Metsäkaltevatalon laajentamiseen, jos alueen lapsimäärän kehitys pidemmällä aikavälillä osoittautuu pysyvästi kasvavaksi.

Lyhyellä aikavälillä tilantarpeeseen Metsäkaltevan koulussa vastataan siirtämällä 6. luokan oppilaat tarvittaessa Tapainlinnan yhtenäiskouluun, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun asti. Näin turvataan alakoulun pienimpien oppilaiden mahdollisuus opiskella lähikoulussa.

Metsäkaltevan alueen varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen suunnitellaan vastattavan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen avulla. Jos suunnitelma ei toteudu, on varauduttava kunnallisten palveluiden lisäämiseen alueella.

Keskustan alue

Uusi Aseman koulu rakennetaan Hangonsiltaan vaihtoehdon 1a mukaan. Se mahdollistaa tulevaisuudessa parhaiten

  • keskustan alueen lasten maltilliset koulumatkat
  • oppilaiden sijoittumisen lähikouluihin
  • resurssien tehokkaan käytön
  • perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön.

Ratkaisuvaihtoehto täydentää kasvavan alueen varhaiskasvatuspaikkatilannetta. Se vastaa pienten lasten huoltajien toiveeseen alueen palveluista.

Päivitetty 2.9.2022