Hyvinkään englanninkieliset luokat

Hyvinkään opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23. marraskuuta muutoksen kaupungin englanninkielisten luokkien opetuksen rakenteeseen.

Tällä hetkellä opetus tapahtuu kokonaan englanniksi lukuun ottamatta suomen kielen tunteja ja yhteiskuntaoppia. Muutoksen pohjalta ensi lukuvuodesta alkaen opetusta aletaan järjestämään CLIL-metodia (Content and Language Integrated Learning) hyväksi käyttäen. Tällöin 60 % opetuksesta tapahtuu englanniksi ja 40 % suomeksi.

  • Hyvinkään englanninkielisten luokkien toimintaa pyritään kehittämään, jotta luokat saadaan pysymään elinvoimaisina ja hakijamäärä kasvuun, pohjustaa perusopetuksen johtaja Mika Heikura lautakunnan päätöstä.
     
  • Englanninkielisten luokkien toimintarakenteeseen tarvittiin tämän vuoksi muutos. Tavoitteena on saada oppilaiksi lapsia myös perheistä, joissa halutaan englannin kielen oppimisen lisäksi saavuttaa vahva suomen kielen taito, Heikura jatkaa.

Kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline

Englanninkieliset luokat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden saavuttaa sujuva englannin kielen taito ja vahva suomen kieli. Englanniksi opiskelu antaa tilaisuuden oppia vieraan kielen luontevaa käyttöä erilaisissa tilanteissa. Se myös tarjoaa arkikieltä laajempaa ja syvempää kielitaitoa.

  • Siirtyminen CLIL-opetukseen tarkoittaa sitä, että englannin kieli on opetuksessa sekä oppimisen kohde että sen väline. Suomen kieltä käytetään opetuksessa tarkoituksenmukaisesti englannin kielen rinnalla. Kokonaan suomeksi opiskellaan esimerkiksi Suomeen liittyvät asiat kuten Suomen luonto, maantiede, historia ja yhteiskuntaoppi, kertovat englanninkielisten luokkien koordinaattorit Veera Kallioranta ja Eriika Nummenranta.

Alkuopetuksessa suomea käytetään enemmän kuin ylemmillä luokilla, jotta oppilaat saavuttaisivat perusteet vahvalle suomen kielen taidolle. Seuraava haku englanninkieliselle luokalle avautuu 10.1.2022, jolloin tulevilla ensimmäisen vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus ilmoittautua pääsykokeisiin.

  • Ensimmäiselle luokalle pyrittäessä lapsi osallistuu pääsykokeeseen, jossa arvioidaan hakijoiden kielellisiä valmiuksia. Ensimmäiselle luokalle hyväksytään 20 parhaiten suoriutunutta hakijaa, jotka ovat saaneet testistä vähintään 60 % oikein, sanovat Kallioranta ja Nummenranta.
     
  • Englannin kieli ei ole pääsyvaatimuksena ensimmäiselle luokalle. Mikäli lapsi on innostunut kielistä ja kielellisesti lahjakas, kehotamme ilman muuta osallistumaan pääsykokeisiin, koordinaattorit kannustavat.

Haku englanninkieliselle luokalle on avoinna 10.-25.1.2022.
Lisätietoja The English Classes of Hyvinkää - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)

Lisätietoja antavat

koordinaattorit: Veera Kallioranta ja Eriika Nummenranta, p. 040 652 7814
sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

rehtori: Jari Laukkanen, p. 040 674 8707, sähköposti: jari.laukkanen@hyvinkaa.fi

 

Päivitetty 2.9.2022