Hyvinkääläisten ympäristöasennekysely

Hyvinkään kaupunki toteuttaa hyvinkääläisille suunnatun kyselyn ympäristöasenteista välillä 17.11.-7.12.2021.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin ympäristöohjelman päivitystyössä sekä kaupungin kehittämisessä. Kyselyyn aukeaa linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/CFFC7EA69D44FC85

Kyselyssä selvitetään miten hyvinkääläiset kokevat elinympäristön laadun ja mihin ympäristökysymyksiin kaupungin tulisi panostaa. Vastaava kysely suunnataan myös kaupungin omalle henkilöstölle.

Kyselyn taustalla on Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartta ja ympäristöohjelma, jonka yhtenä toimenpiteenä on kyselyn tekeminen. Tiekartta ja ympäristöohjelma liittyvät kaupungin kestävän kehityksen kokonaisuuteen, johon liittyen Hyvinkää on mukana hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien ja kestävää elämäntapaa tavoittelevien FISU-kuntien verkostoissa.

Päivitetty 24.11.2021