Hyvinkää on vetovoimainen muuttajien, yritysten ja työvoiman mielestä

Hyvinkää asettuu erinomaisille pelipaikoille kolmen tuoreen tutkimuksen valossa.  

Vuodenvaihteen tienoilla ilmestyneiden tutkimusten valossa Hyvinkää näyttäytyy vetovoimaisena ja kiinnostavana.

”Hyvinkää brändi-imago on selvästi kirkastunut eri kohderyhmien silmissä. Pitkäjänteinen työ Hyvinkään elinvoiman ja positiivisten mielikuvien eteen eri toimialoillamme näkyy tutkimustuloksissa”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee. 

Hyvinkäällä on hyvä yrittää

Taloustutkimuksen julkaisemassa tutkimuksessa tarkasteltiin yrityspäättäjien näkemyksiä kunnista toimintaympäristöinä. Eri kuntien imagoa tarkasteltiin muiden muassa yrittäjämyönteisyyden, viestinnän sekä kunnan ja yritysten välisen yhteistyön muodostamien mielikuvien näkökulmista. Suurien kaupunkien kokoluokassa Hyvinkää menestyy hyvin sijoittuen kuudenneksi, jättäen taakseen suuria kasvukaupunkeja. Kokonaisarvosanaksi Hyvinkää sai keskivertoa paremman tuloksen 7,33 (keskiarvo 7.3). Vertailtaessa muihin kuntiin voidaan todeta, että Hyvinkää pärjää paremmin kuin monet muut Uudenmaan kunnat. 

Hyvinkään sijainti on yksi huomattavia vetovoimatekijöitä. Hyvinkää muodostaa nykyisellään oman vetovoimaisen talousalueensa naapurikuntineen, ilman lähellä sijaitsevaa keskuskaupunkia. Tätä mielikuvaa vahvistaa myös Hyvinkään korkea työpaikkaomavaraisuus ja hyvät kulkuyhteydet.

Hyvinkäälle on viime vuosina investoitu huomattavasti. Uusia liikekeskittymiä on avattu moottoritien varteen, keskustan liiketilojen täyttöaste on hyvällä tasolla ja parhaillaan rakenteilla on Keskon Onnela -logistiikkakeskuksen jätti-investointi. 

”Olemme iloisia imagoomme liittyvistä sijoituksistamme. Viime vuosien merkittävät yritysinvestoinnit ja aktiivinen yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä näkyvät mielestämme saaduissa tuloksissa”, elinkeinopäällikkö Jyrki Käki kommentoi.

Hyvinkään vetovoimaa edistää myös kaupallisesti vireä keskusta, jossa sijaitsevat Kauppakeskus Willa sekä sitä ympäröivät elinvoimaiset kivijalkayritykset.

Kehittyvä Hyvinkää vetää puoleensa uusia asukkaita

Taloustutkimuksen julkaisema Muuttohalukkuus Suomessa 2023 -tutkimus tutki suomalaisten muuttoaikeita sekä paikkakuntien imagoa ja kiinnostavuutta muuttokohteina. Hyvinkää sijoittuu 23.:ksi kaikista Suomen kunnista (294). Uusmaalaisista kunnista Hyvinkää nähdään 8. kiinnostavimpana, ja asukasluvultaan 30 000-50 000 kokoisista kunnista (15) Hyvinkää sijoittuu toiseksi. 

Hyvinkään keskusta-alue kehittyy vauhdilla. Aivan ytimeen on suunnitteilla uusi Hangonsillan alueen koulu ja päiväkoti. Vireillä on myös merkittävä monitoimiareenahanke, johon sisältyvät myös ammattikorkeakoulu Laurean kampustilat. Monitoimiareena tulee tarjoamaan sekä vapaa-aikaan että opiskeluun loistavat mahdollisuudet, ja näin tukemaan kaupungin elinvoiman vahvistumista edelleen.

”Hyvinkäällä viime aikoina tehdyt ja tulevat merkittävät elinkeino- ja palveluinvestoinnit mahdollistavat kaupungin positiivisen kehityksen ja luovat edellytyksiä veto- ja pitovoiman lisääntymiseen. Tulevaisuuteen voi katsoa luottavaisesti”, kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare arvioi.

Talent City Index -tutkimuksessa mitataan puolestaan sitä, missä tulevaisuuden eniten kysytty työvoima haluaa asua ja miksi. Hyvinkää sijoittuu vetovoimalistalla 13. sijalle 51 kaupungista. Kun houkuttelevuutta mitataan kaupunkien kokoluokkaan nähden, Hyvinkää on sijalla 11. Erityisesti freelancerit ja opiskelijat näkevät Hyvinkään houkuttelevana. Opiskelijoiden näkökulmasta Hyvinkää sijoittuu kymmenen kärkeen. 

Päivitetty 23.2.2024