Avustuksia haettavana

Sivistystoimen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen avustuksia haettavana

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

1. Kohdeavustus vuodelle 2022

Avustus myönnetään harkinnanvaraisesti hyvinkääläisille yhdistyksille ja erityisestä syystä myös yksityishenkilöille ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden tuottamiseen kaupungin alueella. Avustus myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla on laaja kulttuurinen vaikutus ja joihin yleisön osallistumista ei ole rajoitettu. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta on määritellyt vuoden 2022 kohdeavustusten painopistealueeksi ”Koronasta palautuminen”.

Kulttuuripalvelut 

1. Vuosiavustus kulttuuri- ja taidelaitoksille 2022

Vuosiavustukset myönnetään vapaamuotoisesta hakemuksesta hyvinkääläisille valtionapua saaville kulttuuri- ja taidelaitoksille.

2. Kumppanuusavustus 2022

Avustus myönnetään harkinnanvaraisesti ja on tarkoitettu tukemaan kulttuuritoimintaa, jonka yhdistys ottaa hoitaakseen kaupungin kumppanina. Avustus haetaan vuosittain ja kulttuuripalvelujen kanssa laaditun kumppanuussopimuksen perusteella. Avustuksen tarkoitus on mahdollistaa hyvinkääläisille yhdistyksille laadukkaan ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan järjestäminen kaupungin tuella.

3. Taideapuraha vuodelle 2022

Taideapuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle, vakinaisesti Hyvinkäällä asuvalle eri taiteen alan ammattilaiselle työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen.

Avustussäännöt ja hakemuslomakkeet ovat kaupungin kotisivuilla osoitteessa http://www.hyvinkaa.fi/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Avustukset/. Lomakkeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta.

Hakemus on palautettava viimeistään ma 1.11.2021 osoitteeseen Kirjaamo, PL 86 (Kankurinkatu 4–6), 05801 HYVINKÄÄ.

Lisätietoja antavat

  • vs. nuorisopäällikkö Mika Joensuu, p. 040 822 1873,
  • kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso, p. 0400 929 846,
  • liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila, p. 040 809 4386 ja
  • kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen, p. 040 540 0172.
Päivitetty 13.10.2021