TE-uudistus lähestyy– Miten tämä vaikuttaa yrityksiin, vai vaikuttaako?

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta valtiolta paikallistasolle, eli kuntiin. Kunnille siirtyy vastuu työnhakijoiden ja työnantajien palveluista vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä Uudenmaan nykyisten TE-palveluiden alueelle muodostuu yhdeksän kuntien ja kaupunkien hallinnoimaa työllisyysaluetta, ja koko maahan yhteensä 45 aluetta.

Mutta miten tämä käytännössä vaikuttaa yrityksiin? Hyvinkää on osa Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta yhdessä Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kanssa. Tällä alueella yhdessä muokataan tulevaisuuden yritys- ja työnantajapalveluita ja sitä myötä alueemme elinkeinoelämää entistäkin paremmaksi henkilöasiakkaan palveluiden rinnalla. Vuosi 2024 on ratkaisevan tärkeä valmistelun aikaa, sillä työllisyysalueen toiminta alkaa virallisesti 1.1.2025.

Uudistus tuo mukanaan 45 uutta työllisyysaluetta, mikä tarkoittaa 45 mahdollisuutta uudelle toimintamallille. Jokainen alue voi keskittyä paikallisiin erityispiirteisiin ja kehittää ratkaisuja vastaamaan alueensa tarpeisiin. Keski-Uudenmaan työllisyysalueesta halutaan tehdä paikka, jossa yritykset ja työntekijät kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla.

TE-uudistuksen keskeisin tavoite on parantaa työllisyyttä, tehostaa työmarkkinoiden toimintaa sekä luoda palvelurakenne, joka nopeuttaa työntekijöiden työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta ja saatavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palveluiden saatavuus paranee ja työntekijät löytävät oikeat työpaikat entistä nopeammin. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on tukea yrityksiä rekrytointitarpeissa sujuvammin ja varmistaa, että osaavaa työvoimaa on saatavilla.

Keski-Uudenmaan yritys- ja työnantajapalvelut pyrkivät integroitumaan alueen nykyiseen yrityspalvelurakenteeseen. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä, helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja ehkäistä pitkäaikaista työttömyyttä yhteistyössä alueen organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Alueella halutaan vahvistaa yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa sekä varmistaa, että yritykset ja aloittavat yrittäjät saavat tarvitsemaansa tukea ja neuvontaa.

Uudistuksen myötä myös koulutuspalvelut voidaan integroida paremmin työllisyyspalveluihin kuntien omistajaohjauksen ansiosta. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat saada entistä osaavampia työntekijöitä, kun koulutus ja työelämän tarpeet kohtaavat paremmin. Keski-Uudellamaalla korostuu ennakointi ja osaajien löytyminen, mikä on elintärkeää yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Työvoiman kohtaanto-ongelma on pitkään ollut haaste. Keski-Uudenmaan työllisyysalue pyrkii vastaamaan tähän tarjoamalla sujuvia palveluja työnantajille rekrytointitarpeissa ja varmistamalla, että osaava työvoima löytää tiensä oikeisiin työpaikkoihin. Työllisyysalueen kautta kunnille siirtyy myös vahvaa kansainvälistä rekrytointiosaamista, mikä voi helpottaa rekrytointihaasteissa ja nopeasti eläköityvän työvoiman tuomien haasteiden edessä.

Uudistus vahvistaa kuntien roolia elinvoiman tuottajina ja hyvinvoinnin edistäjinä. Tämä tarkoittaa, että kunnat voivat entistä paremmin tukea paikallista yritystoimintaa ja luoda edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle.

Yrittäjien on tärkeää pysyä ajan tasalla muutoksista, hyödyntää tarjolla olevia palveluita ja tukimuotoja, mutta ennen kaikkea yrittäjien on tärkeää olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, miten yrityksiä tulevaisuudessa alueella palvellaan ja kertoa, minkälaisille palveluille on tarve. Menestyvä, kasvava yritystoiminta on avain työllisyysalueiden onnistumiseen.

Hyvinkään kaupunki on panostanut yritysystävällisyyteen ja elinkeinoelämän kehittämiseen. TE-uudistuksen myötä kaupungin rooli korostuu entisestään yritysten tukijana. Hyvinkäälle rakenteilla oleva palvelutori toimii keskeisenä kohtaamispaikkana, jossa henkilöasiakkaiden lisäksi myös yrittäjät voivat tulevaisuudessa saada neuvontaa, tukea, verkostoitumismahdollisuuksia ja rekrytointiapua.

TE-uudistus on merkittävä askel kohti tehokkaampia ja paremmin räätälöityjä työvoimapalveluita. Hyvinkään alueella uudistus voi tarjota erityisiä etuja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden huomioimisen kautta. On tärkeää, että yrittäjät hyödyntävät tarjolla olevat mahdollisuudet ja pysyvät aktiivisina muutosten keskellä. Auttakaa meitä auttamaan teitä – vain näin voimme onnistua.

Sanni Nyman

Sanni Nyman
Yritys- ja työnantajapalveluiden asiantuntija


>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 17.6.2024