Hyvinkään keskusta on elinvoimainen

Hyvinkään kaupunkikeskustan elinvoima on kasvanut, ilmenee valtakunnallisen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n toukokuun lopulla julkaisemasta tiedotteesta.
 

Hyvinkään keskustan elinvoimaa on seurattu keskustojen elinvoimalaskentamenetelmällä vuodesta 2016 alkaen. Laskentatiedot kerättiin keväällä Suomen 37 kaupungista.

Mitatuista kaupungeista Hyvinkään elinvoimaluku on kolmanneksi paras. Hyvinkään luku on 3,63 kun valtakunnallisesti elinvoimaluvun keskiarvo on 2,47. Keskustan elinvoiman indeksinä käytetty elinvoimaluku on Hyvinkäällä noussut kahtena vuonna peräkkäin (+0,6 % molempina vuosina), valtakunnallisesti elinvoimaluvun keskiarvo on tällä hetkellä laskeva.Tunnusluvuista näkyy liiketilojen jakauma: kauppojen ja ravintoloiden sekä tyhjien liiketilojen osuudet. Tulos suhteutetaan asukasmäärään. Elinvoimaluvun nousua Hyvinkäällä selittää nyt erityisesti tyhjien liiketilojen väheneminen.

>> Lue lisää EKK ry:n tilastoista

Päivitetty 14.7.2022