Hyvinkään kaupunki järjesti autoalan nykyisyyttä ja tulevaisuuden näkymiä luotsaavan ajankohtaisseminaarin

Hyvinkään kaupunki on järjestänyt kuluvana vuonna elinvoimateemoihin syvemmälle sukeltavia toimalakohtaisia paikallisseminaareja. Tiistaina 9. marraskuuta järjestetyssä autoalaan keskittyvässä iltapäivässä kuultiin alan avaintekijöiden puheenvuoroja. Paikalla oli reilut kymmenen autoalan avaintekijää.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa kuvasi alustuksessaan autoalan olevan suuremmassa muutoksessa seuraavina vuosina kuin mitä viimeiseen sataan vuoteen. Muutostekijöitä ovat muiden muassa globaalit kriisit, lainsäädäntö sekä EU:n että kansallisella tasolla, jakelutie, kulutustottumukset, talousnäkymät, ansaintalogiikka, kilpailukenttä sekä ympäristötekijät.

Digitalisaatio ja teknologiset muutokset linjaavat tulevaisuutta. Vaikka ostokäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti, yhdeksän kymmenestä haluaa edelleen tehdä lopullisen ostopäätöksensä kasvotusten liikkeessä. Päätöstä useimmiten edeltää asiakkaan aktiivinen verkkodata-vertailu.

Tällä hetkellä liikennekäytössä olleiden henkilöautojen määrä kasvoi noin 0.25 prosentilla 2021.
Strategiatyössä on huomioitava se, että kaupan osalta jakelutie tehtailta kuluttajille on murroksessa. Tehtaat tavoittelevat mahdollisimman suoraa kuluttajayhteyttä, joten asiakastiedolla on kasvava merkitys.

LänsiAuto Groupin myyntijohtaja Pekka Hentunen totesi digitalisaation - sähköisten kanavien ja digitalisoituneen asiakaspolun, verkottuneiden ajoneuvojen, sähköistymisen ja erilaisten hybridimallien - olevan tätä päivää ja tulevaisuutta. Innovaatiot voivat tuoda mahdollisuuksia myös hyvinkääläisen elinvoiman näkökulmasta. Autoala tarvitsee myös lisää tekijöitä, ja on merkityksellistä huolehtia tiiviistä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa.

Tekniikan Maailman päätoimittaja Reijo Ruokanen pohti esityksessään, mikä autoilijoita tässä hetkessä askarruttaa. Tekniikan Maailmalla on lukijoita tällä hetkellä miltei puoli miljoonaa. Useimmat lukijakysymykset liittyvät arkisiin valintoihin ja jokapäiväiseen auton käyttöön. Lukijoita pohdituttavat muiden muassa sähköauton akku kesto, rengasmallin valinta, vaihtokaupan arvo ja renkaiden sekä auton kulutuksen kesto.

Hyvinkään kaupungin ja autoalan yhteistyötä kehitetään jatkossakin. Toimenpiteinä tulee olemaan muiden muassa sähköistymiseen liittyvien mahdollisuuksien tarkasteleminen ja paikallistoimijoiden oppilaitosyhteistyön vahvistaminen.

Päivitetty 10.11.2022