Maksut

Elintarvikelain (23/2006) 71 §:n mukaisesti ympäristöterveydenhuollon on perittävä elintarvikealan toimijalta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu;      

  • valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta
  • elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen tai lupahakemuksen käsittelystä
  • elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvomiseksi tehtävistä tarkastuksista
Päivitetty 21.10.2019